Kronika UTWW

Kronika Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Wejherowie /powołanego przez Stowarzyszenie Akademia Złotego Wieku/

„ Należy uczyć się tak długo(…), jak długo żyjesz”, powiedział Seneka Młodszy, dlatego niezrażeni kłopotami związanymi z rezygnacją niewielkiej ilości słuchaczy WUTW działającego pod patronatem gdyńskiej YMCA, założyliśmy Stowarzyszenie “Akademia Złotego Wieku” / KRS nr 0000301740/ w składzie: Krystyna Kirsz, Maria Kordys, Iwonna Kopeć, Maria Grzymkowska, Tomasz Pawlikowski, Eugeniusz Mleczak, Rafał Machol, Ewa Rutkowska, Tomasz Albecki, Beata Parchem, Jowita Białas- Rostkowska, Marek Rostkowski, Świetlana Białas, Katarzyna Kwidzińska, Roman Białas. Już 18 lutego 2008 r. odbyło się I Walne Zebranie celem wybrania władz Stowarzyszenia. Drogą wyborów w skład Zarządu Stowarzyszenia Akademia Złotego Wieku weszli: Roman Białas- prezes, Eugeniusz Mleczak- wiceprezes, Maria Kordys- sekretarz, Iwonna Kopeć- komisja rewizyjna oraz członkowie: Krystyna Kirsz i Anna Grzymkowska.

      Dzięki wsparciu v-ce Starosty, Grzegorza Gaszty i Pani Hanny Janiak, Inspektora Wydziału Kultury i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Wejherowie, Stowarzyszenie powołało do życia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Wejherowie, który pozyskawszy wolontariuszy, o których można przeczytać w „Ofercie edukacyjnej”, dnia 2 kwietnia 2008 r. rozpoczął  zapisy do poszczególnych grup zajęciowych. Już 7 kwietnia  w pomieszczeniach instytucji i organizacji rozumiejących, że emeryci nie mogą być zepchnięci na margines życia oraz konieczność aktywizacji pokolenia 55+ , odbyły się pierwsze zajęcia dydaktyczne.

Pragniemy poinformować, że nasza historia nie zaczęła się w dniu uzyskania rejestracji w KRS, gdyż część naszych wolontariuszy i słuchaczy tworzyło samodzielnie, bez pomocy z zewnątrz WUTW, dlatego poniżej można przeczytać o naszych dokonaniach w trzech semestrach: od października 2007r. do marca 2008 r. Warto poznać tę działalność, bo jej atrakcyjność dobrze wróży UTW w Wejherowie. Działając samodzielnie, zamierzamy znacznie ciekawiej pracować na rzecz naszych słuchaczy z  Wejherowa i  powiatu wejherowskiego. Dalej piszemy o tym, co zrealizowały osoby, które przeszły do nas: słuchacze i wolontariusze, w poprzedniej strukturze.

W maju 2006 r. wejherowianie: J. Sołtysiak, G. Frankowska i R. Białas zdecydowali o powołaniu w mieście organizacji skupiającej pokolenie 55+. Ta grupa społeczna nie miała dotąd w Wejherowie swej reprezentacji. By plan zmienić w czyn, posłużyli się doświadczeniem UTW w Gdyni i Sopocie. Gdyński UTW będący projektem tamtejszego ogniska YMCA zaproponował pomoc organizacyjną i merytoryczną, z której skorzystano i dzięki temu we wrześniu 2006 r. WUTW stał się faktem, pozostając na razie projektem YMCA Gdynia. Grupę założycielską tworzyli: G. Frankowska, E.Banaszek-Redmann.
i R. Białas, który podjął się obowiązku koordynatora działań WUTW. Zapadła też decyzja, że osoby prowadzące zajęcia będą wolontariuszami.

Dzięki pomysłom, konsekwencji działań i ogromnemu zaangażowaniu koordynatora udało się 8 listopada 2006 r. otworzyć i rozpocząć zajęcia WUTW. Pozyskano 11 wolontariuszy do prowadzenia zajęć w 7 grupach przedmiotowych: historii literatury polskiej i kultury języka, psychologii społecznej, języka niemieckiego, wizażu i podstaw kosmetyki, podstaw obsługi komputera, turystyki pieszej, pedagogiki ogólnej, a chętnych słuchaczy zgłosiło się 47. Pierwszymi wolontariuszami zostali: W. Kantecka, E. Drawz, E. Dawidowska, J. Zabrodzka, M. Ryńska, M. Dąbrowska, T. Pawlikowski, I. Księżopolska, B. Zubrzycka, E. Nawrocki i E. Mleczak- osoby różnych specjalizacji, ale o jednakowo wielkich chęciach dzielenia się wiedzą i pasjami z innymi.

Zajęcia mogliśmy rozpocząć dzięki dobrej woli i zrozumieniu osób dysponujących pomieszczeniami w siedzibach podległych im instytucji: Szkoła Podstawowa nr 9, Gimnazjum nr 1, Wejherowskie Centrum Kultury, Wojewódzki Zarząd Nieruchomości Komunalnych, Wejherowska Spółdzielnia Mieszkaniowa, Gabinet Kosmetyczny „Uroda”, którym w tym miejscu wyrażamy podziękowanie za zrozumienie, przychylność i pomoc.

Ukoronowaniem zajęć pierwszego semestru była lutowa wycieczka, która prowadziła pod hasłem „Wejherowska zima 2007” do leśnictwa „Muza”. Tam pracownica Nadleśnictwa Wejherowo, pani Kornelia Odrzywołek, oprowadziła uczestników po terenie i zapoznała z izbą przyrodniczą. Przeprowadziła też konkurs z wiedzy przekazanej podczas zajęć, a zwycięzców uhonorowała nagrodami. Następnie zapłonęło ognisko, przy którym turyści posilili się, potem bawili, a korzystając ze śpiewników, popisali się umiejętnościami wokalnymi ku uciesze wszystkich zebranych. Ferie zimowe nie ostudziły chęci i zapału do uczestniczenia w zajęciach nowego semestru.

II semestr 2006/2007

Popularyzowanie działalności WUTW sprawiło, że w nowym semestrze roku szkolnego 2006/07 na zajęcia zapisało się 97 osób.

Oprócz dotychczas prowadzonych zajęć utworzyliśmy nowe grupy tematyczne: filozofię, dwie grupy ćwiczeń ruchowych- kinezygeriatroprofilaktykę, Klub Promocji Zdrowia oraz kolejną grupę zajęć komputerowych, co stanowiło łącznie 15 grup zajęciowych. Liczba wolontariuszy zwiększyła się do 24 osób.

Wiosna sprzyjała turystyce. Historię miasta słuchacze poznali od nieznanej dotąd strony. Mianowicie, w Ratuszu odbyło się spotkanie z Prezydentem Miasta, Panem K. Hildebrandtem, który przekazał ciekawe informacje o Wejherowie, udostępnił obejrzenie makiety miasta i Kalwarii Wejherowskiej. Słuchacze otrzymali materiały promujące miasto. Prezydent docenił działalność WUTW i zadeklarował pomoc własną i miasta na rzecz Uniwersytetu. W maju odbyła się wycieczka szlakiem  „Dwory i pałace Kaszub”, która przybliżyła wiedzę o bogactwie architektonicznym północy regionu. Przewodnikiem był Pan Radosław Kamiński.

Zakończenie roku szkolnego, w tym turystycznego, całego uniwersytetu, odbyło się w bazie ZHP „Cedron”. Studenci-piechurzy otrzymali odznaki PTTK, a Pan Edwin Nawrocki otrzymał od Prezydenta Miasta podziękowanie za pracę na rzecz promocji miasta. Potem, jak zwykle, było ognisko, śpiewy, dobra zabawa. Wakacje rozpoczynaliśmy, wiedząc, że WUTW na dobre wpisał się w życie społeczne miasta, owocnie służąc tym, którzy zakończywszy pracę zawodową, nie zrezygnowali ze zdobywania nowej wiedzy, poszerzania horyzontów i zainteresowań pod okiem specjalistów wolontariuszy.

I semestr 2007/2008 /III semestr działalności/

Zapisy do WUTW na kolejny rok szkolny rozpoczęliśmy na początku września 2007 r. Chętnych nie brakowało, a oprócz nowych słuchaczy pojawili się ci, którzy chcieli kontynuować ubiegłoroczne zajęcia.

Uroczystość rozpoczęcia roku akademickiego 2007/08 odbyła się w Sali widowiskowej WCK w obecności: Zastępcy Prezydenta Miasta, Bogdana Tokłowicza oraz Pani dyrektor WCK, Jolanty Rożyńskiej. Na inauguracji zgromadzili się „starzy” i nowi słuchacze oraz wolontariusze i koordynator, Pan Roman Białas. Istotnym elementem spotkania było wystąpienie Pana Bogdana Tokłowicza, który kolejny raz obiecał pomoc WUTW oraz wsparcie jego działań. Ponadto wręczył list od Pana Prezydenta Miasta, Krzysztofa Hildebrandta, dla WUTW oraz książki.

W nowym roku szkolnym zwiększyła się ilość grup zajęciowych do 21 oraz przybyły dwie sekcje turystyczne. Z kolei niektóre zajęcia nie miały kontynuacji: język niemiecki, kinezygeriatroprofilaktyka, Klub Promocji Zdrowia. Pojawił się natomiast nordic walking, ćwiczenia ruchowe przy muzyce, dwie grupy języka angielskiego, kolejne grupy z filozofii i psychologii, literatura najnowsza, mikrobiologia, genetyka.

Jako uzupełnienie ubiegłorocznych zajęć z historii literatury udaliśmy się w listopadzie do Muzeum Narodowego w Gdańsku na wykład: ”Symbolika „Sądu Ostatecznego” H. Memlinga”. Przewodniczka, historyk sztuki, zrealizowała temat ciekawie i w sposób zadowalający słuchaczy. Korzystając z bytności w Gdańsku obejrzeliśmy w Zielonej Bramie wystawę grafik, które Ginter Grass podarował miastu podczas obchodów swych 80 urodzin. Tematycznie z niektórymi z nich związane były wystawiane jednocześnie grafiki i akwaforty Durera i Stryjca. Organizatorki tego wyjazdu, panie: J. Zabrocka, M. Ryńska i E. Roszman, zachęcone pozytywnym odbiorem, postanowiły częściej organizować tego typu wyjazdy.

Ponadto w listopadzie odbyły się inne, ciekawe wykłady. Gościliśmy Pana Kazimierza Krzyżaka, esperantystę, który przeprowadził wykład na temat: ”Esperanto- łatwy, neutralny, międzynarodowy język przyjaźni i przyszłości”. Wśród słuchaczy znaleźli się chętni do rozpoczęcia nauki tego języka. Kolejne dwa wykłady to: „Terapeutyczne warsztaty malarskie” będące zapowiedzią powstania nowej grupy tematycznej, którą poprowadziłaby Pani Elżbieta Bieńko-Kornacka, malarka. Już podczas wykładu uczestnicy mogli popisać się swymi możliwościami malarskimi, co bardzo uatrakcyjniło zajęcia.

Na początku grudnia „studenci” mikrobiologii odbyli zajęcia w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, łącząc teorię z praktyką. Kolejna wolontariuszka, Pani Ewa Ścieburako, zadbała o atrakcyjność zajęć.

Koniec roku kalendarzowego był okazją do zorganizowania mikołajków. Spotkanie o nazwie „Mikołajki 2007” zgromadziły w gościnnej bazie Cedron słuchaczy i wolontariuszy przy wspólnym ognisku. W połowie stycznia już 2008 r. skorzystaliśmy z kolejnego wykładu, który Pani Elżbieta Kania zatytułowała „Aparat wykonawczy muzyki- skład orkiestry symfonicznej na przykładzie „Bolera” M. Ravela”.

Tak skończył się trzeci semestr działalności WUTW. Co będzie dalej? Zobaczymy i opiszemy w naszej kronice.

I semestr 2008 Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Wejherowie powołanego przez Stowarzyszenie Akademia Złotego Wieku

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Wejherowie powołany przez Akademię Złotego Wieku rozpoczął swą działalność 18 marca 2008 r. Powołany do życia został, gdyż współpraca w ramach poprzedniej struktury nie spełniała naszych oczekiwań, rozczarowała niektórych wolontariuszy i słuchaczy w zakresie kompetencji i metod działania. W odczuciu niektórych osób ograniczała nawet swobodę naszych działań, nie dając przy tym ciekawych pomysłów. Chcąc niezależnie od innych organizacji prowadzić zajęcia dla pokolenia 55+ Wejherowa i powiatu wejherowskiego, po spełnieniu wymogów formalnych rozpoczęliśmy zapisy do 14 grup zajęć / tematykę i dane osób prowadzących poszczególne zajęcia podajemy w rubryce: ”Oferta edukacyjna”/. Chętni na zajęcia pojawili się w liczbie 79 słuchaczy, którzy już 7 kwietnia rozpoczęli zajęcia. O tym, jak toczy się nasza działalność, co udało się zrezlizować i w jakim zakresie, będziemy informować na bieżąco.

Kronika Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Wejherowie - Podsumowanie minionego semestru

W kilka dni po rozpoczęciu zajęć dydaktycznych zebraliśmy się w bazie harcerskiej „Cedron”, by z opóźnieniem przywitać wiosnę. W ten sposób zainaugurowaliśmy działalność grup turystycznych.
Spotkanie miało też charakter integracyjny – było okazją do poznania się dla „starych” i „nowych” studentów. Płonęło ognisko, unosił się zapach pieczonych kiełbasek. Słychać było piosenki, śmiech i gwar rozmów zadowolonych uczestników spotkania. Planowano i omawiano trasy turystyczne oraz plan kolejnych spotkań.

W kwietniu pojechaliśmy kolejny raz do Zielonej Bramy - Muzeum Narodowego w Gdańsku, by oglądać prace malarskie Jerzego Dudy Gracza (http://www.manta.univ.gda.pl/~austarbo/index7).

Wyjazdy do muzeów są jednym z elementów zajęć dydaktycznych prowadzonych na uniwersytecie.

Pozwalają zapoznać się dorobkiem materialnym kultury polskiej i nie tylko. Na wystawie „Remanenty. Jerzy Duda-Gracz” zostało pokazanych około 130 prac artysty. Przegląd prezentował wybranymi dziełami każdy cykl malarski i graficzny autora. Prace te wzbudziły wśród studentów silne emocje – artysta przedstawia na nich ludzi o karykaturalnie zdeformowanych ciałach oraz używając czytelnych symboli, obnaża ludzkie wady - głupotę, nietolerancję, zakłamanie, chamstwo, lenistwo, ślepą fascynację pieniądzem i kulturą amerykańską. Wspólnie doszliśmy do wniosku, że artystę można nazwać satyrykiem, a charakter dzieł określić jako publicystyczno-moralizatorski.

Z Gdańska udaliśmy się do Oliwy, gdzie w pocysterskim Muzeum Pałacu Opatów mieliśmy możliwość zobaczenia wizerunku Gdańska sprzed wielu, wielu lat – świata, który odszedł bezpowrotnie. Był to świat Żydów gdańskich. Ekspozycja została wystawiona w ramach „Dni Izraela”. Obejrzeliśmy ponad 200 fotografii przedstawiających Żydów gdańskich w okresie od końca XIX wieku aż po rok 1968. Stały się dla nas źródłem wiedzy o codziennym, rodzinnym życiu Żydów: wycieczkach, zawodach sportowych, uroczystościach rodzinnych i szkolnych, formach wypoczynku, zabawy i pracy. Zapoznaliśmy się z wizerunkami wybitnych obywateli Gdańska pochodzących z rodzin żydowskich. Byli wśród nich znakomici naukowcy, rabini i kantorzy, lekarze, senatorowie Senatu Wolnego Miasta Gdańska, prawnicy i kupcy, muzycy i aktorzy. Silnych emocji dostarczyła nam ta część wystawy, która poświęcona była Exodusowi i Zagładzie gdańskich Żydów z lat 1938-1945. Fotografie przedstawiały wypędzenie żydowskich mieszkańców miasta, przymusowe transporty dzieci żydowskich do Anglii, niszczenie świątyń żydowskich, przejmowanie majątków żydowskich oraz sam Holocaust. Do wstrząsających należały także prace pokazujące próby odrodzenia życia żydowskiego w Gdańsku po wojnie oraz antysemicką nagonkę w marcu 1968 roku. Możliwość obejrzenia wszystkich prac była dla studentów niezwykłą lekcją historii i człowieczeństwa.

Będąc w muzeum, obejrzeliśmy także dzieła Zbigniewa Pronaszki(http://www.culture.pl/pl/culture/artykuly/os_pronaszko_zbigniew). Na wystawie zaprezentowano zarówno prace studenckie artysty, jak i obrazy, rzeźby, grafiki, akwarele oraz projekty scenograficzne, powstałe w okresie formistycznym, a także kolorystycznym. Uwagę studentów zwróciły liczne portrety żony artysty oraz nieukończony portret starego malarza przy sztaludze.

Pełni wrażeń spacerowaliśmy po parku przylegającym do Pałacu Opatów, gdzie wśród łabędzi, kaczek, wiewiórek i szumu Potoku Oliwskiego rozmawialiśmy o obejrzanych wystawach. Był to czas spokoju i  refleksji, tak bardzo potrzebnych w naszym zabieganym życiu.

Grupy turystyczne także nie próżnowały. Grono piechurów, z Eugeniuszem Mleczakiem na czele, w każdą sobotę przemierzało trasy wokół Wejherowa. Studenci przeszli kilometry szlaków i niewydeptanych ścieżek, a niejednolity układ terenu wymagał od nich dużej siły i wytrwałości. Mimo tych trudności i niedogodności, grupa ta cieszy się dużą popularnością – rozszerza się krąg osób zainteresowanych poznawaniem nowych terenów i chętnych, by sprawdzać i udoskonalać swoją wytrzymałość fizyczną. „W zdrowym ciele zdrowy duch!”

Zgodnie z powyższą zasadą po raz pierwszy w ramach zajęć pojawiła się turystyka rowerowa. Iwonnka Kopeć pozyskała wielu zainteresowanych tą formą utrzymania sprawności fizycznej. Grupa nawiązała współpracę z piechurami, którzy dosiedli rowerów i od czasu do czasu wspólnie pokonują ścieżki rowerowe.

Nordic Walking to kolejna forma aktywnego i zdrowego spędzania czasu (http://www.pfnw.eu/). Pod okiem instruktora Polskiej Federacji Nordic Walking Tadeusza Danilczyka, studenci uczą się podstawowych zasad obowiązujących w spacerowaniu z „kijkami”. Zaletą sportu jest to, że można go uprawiać przez cały rok i w dowolnym miejscu. Każdy chętny może dozować w jakim tempie może lub chce chodzić, dlatego Nordic Walking może być uprawiany niezależnie od wieku, płci czy kondycji fizycznej. Jest to dyscyplina bardzo wszechstronna, gdyż niezależnie od tempa marszu ćwiczone są wszystkie mięśnie nóg i znaczna część mięśni w górnych partiach ciała. W przyszłości planujemy nawiązanie jeszcze bliższej współpracy z federacją NW.

Kolejna grupę stanowią ekoturyści. Działania w terenie są kontynuacją zajęć klasowych - studenci przekuwają teorię w praktykę z udziałem Wiktorii Rocławskiej. W ramach zajęć terenowych uczestnicy wybrali się na Hel do fokarium, istniejącego od 1999 roku i będącego częścią Stacji Morskiej. Tam mogli się przekonać, że w placówce realizowany jest projekt odtworzenia i ochrony kolonii fok szarych w rejonie południowego Bałtyku. Odwiedziny w fokarium poza okresem letnich wakacji zapewniły studentom komfort obserwacji. Najciekawszym punktem wycieczki była pora karmienia fok, która przewidziana jest dwa razy dziennie – o godzinie 11:00 i 14:00.

Wszystkie zajęcia zaplanowane na semestr letni przebiegają zgodnie z planem i powoli zbliżamy się do zakończenia roku. Przed nami jeszcze wyjazd do Słupska. Zamierzamy zwiedzić miasto i obejrzeć w Muzeum Pomorza Środkowego największą w Polsce wystawę prac malarskich Stanisława Ignacego Witkiewicza “Witkacego” (http://www.pinakoteka.zascianek.pl/Witkacy/Index.htm ).
Już wróciliśmy z wyjazdu do Słupska. Można określić ją jednym słowem - wspaniała. Przewodnik opowiedział nam o Pomorzu Środkowym i historii Słupska. Obejrzeliśmy zbiory w muzeum. Zapoznaliśmy się z pracami Witkacego, tak różnymi od tych, które do tej pory widzieliśmy. Jesteśmy wdzięczni Pani Ewelinie Roszman za zorganizowane wyjazdu i umożliwienie kolejnego kontaktu ze sztuką.

By uczcić zakończenie semestru, spotykaliśmy się wszyscy - wolontariusze i studenci – w bazie „Cedron”. Podziękowaliśmy naszym wykładowcom za pracę i wysiłek, włożony w naszą edukację. Dokonaliśmy podsumowania minionego semestru. Był dobry, obfitował w różnorodne i ciekawe zajęcia tematyczne oraz wyjazdy, zapewnił studentów rozwój zarówno duchowy, jak i fizyczny. Uważamy jednak, że każdemu przedsięwzięciu powinna przyświecać idea rozwoju, dlatego dołożymy wszelkich starań, by kolejny semestr nauki zapewniał uczestnikom jeszcze więcej wiedzy, doświadczenia, wrażeń i różnorodnych przeżyć. Przed nami „wakacje”, a już myślimy o nowym roku uniwersyteckim.

Do zobaczenia po wakacjach

Wbrew przyjętym zwyczajom działalność uniwersytetu nie ustała z nadejściem czerwca i zakończeniem roku akademickiego. Okres letniej przerwy sprzyjał aktywności studentów. Okazało się, że ambicje słuchaczy, zainteresowanie zajęciami oraz więzi koleżeńskie były motywacją do wakacyjnej działalności. Studenci, którzy uczęszczali na zajęcia „Malarstwo terapeutyczne” wykorzystali piękną pogodę, by warsztaty organizować w plenerze. Miejscem ich spotkań stał się Park Majkowskiego oraz ogród prowadzącej zajęcia Elżbiety Kornackiej. Z jego uroków skorzystały także studentki tworzące grupę „Żyj zdrowo”, które miały możliwość wykorzystania mocy kamiennego kręgu i piramidy. Wakacje nie były okresem fizycznego leniuchowania – ekoturystki wędrowały wejherowskimi szlakami, poznając bliższe i dalsze okolice. To tych dalszych wycieczek można zaliczyć rejs po Zatoce Puckiej. Kondycję fizyczną utrzymywali i rozwijali także turyści rowerowi, pokonując kolejne kilometry. Słowem – aktywność studentów rozbudzona w czasie roku akademickiego, równie pięknie rozkwitała podczas wakacji. W czasie letniego wypoczynku nie zapomniano o przygotowaniach do nowego roku akademickiego – zaplanowano większą ilość grup tematycznych, uatrakcyjniając ofertę edukacyjną dla seniorów nie tylko względem ilości zajęć, ale i ich jakości.I semestr 2008/2009

1 października uroczystym „Gaudeamus igitur” rozpoczęliśmy rok akademicki 2008/2009. Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele władz miasta i gminy: wicestarosta - Grzegorz Gaszta, z-ca prezydenta miasta – Bogdan Tokłowicz, przewodniczący SLD Wejherowo – Seweryn Czoska oraz przewodniczący Rady Gminy Wejherowo – Tadeusz Danilczyk. Podczas uroczystości studentom zostały wręczone legitymacje oraz indeksy, które uprawniają ich także do zniżek w określonych punktach handlowo-usługowych. Pierwszą osobą, której wręczono indeks była pani Gizela Frankowska. Kolejne wręczali studentom (w zależności od miejsca zamieszkania) przedstawiciele władz reprezentujących miasto Wejherowo, gminę Wejherowo i powiat Wejherowski. Liczba studentów w nowym roku szkolnym zwiększyła się do 115. Będą oni korzystali z 26 zajęć tematycznych prowadzonych przez 32 wolontariuszy. Zostali oni przedstawieni studentom podczas inauguracji roku. Reprezentanci władz miasta i gminy zapewnili studentów i organizację struktury uniwersyteckiej o swoim wsparciu dla tego przedsięwzięcia. Także pan Bogdan Tokłowicz odczytał w imieniu prezydenta miasta – Krzysztofa Hildebrandta podziękowania i życzenia dla władz stowarzyszenia oraz studentów.

Wszystkich obecnych poinformowano także, że w Krokowej (powiat Puck www.pl.wikipedia.org/wiki/Krokowa) zakładana jest filia uniwersytetu. Władze gminy reprezentowane przez wójta Henryka Doeringa wyraziły zgodę i poparły realizację projektu. Osobą odpowiedzialną za rozwój tamtejszego oddziału będzie Wanda Skibicka, studentka naszego uniwersytetu, a zarazem przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia.

Wszystkim przekazano także informację, że uczestnicy zajęć Nordic Walking będą objęci badaniami medycznymi prowadzonymi przez dr hab.prof. nadzw. Wojciecha Ratkowskiego z Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku we współpracy z Akademią Medyczną. Celem badań będzie wpływ uprawiania Nodic Walking na stan zdrowia.

W kręgu tematyki o zdrowiu pozostał też mgr Gerard Kaptur - wykładowca w Lidze Ochrony Przyrody, który na zakończenie wygłosił wykład pt.: „Środowisko a  zdrowie człowieka".

Przed nami jeszcze rozpoczęcie turystycznego roku akademickiego, które zaplanowane jest na 11 października w bazie harcerskiej „Cedron”.

Październik 2008

Po uroczystym rozpoczęciu roku akademickiego 2008/2009 studenci od razu wzięli się do pracy. Ich liczba zwiększyła się w październiku do 123 osób.

10 października w Centrum Organizacji Pozarządowych odbył się pierwszy wykład z cyklu zajęć o ekologii pt.: „Samochód, autobus czy rower - czyli na czym polega ekorozwój w komunikacji". Zajęcia prowadzi pani Irena Barcińska, reprezentująca Polski Klub Ekologiczny. Warto przypomnieć, że studenci uniwersytetu, także w  sposób aktywny biorą udział w ochronie środowiska – świadczy o tym liczebność grupy uprawiającej turystykę rowerową .

11 października został rozpoczęty rok turystyczny w bazie harcerskiej „Cedron”. Rozpoczęcie uczczono ogniskiem, śpiewami i zabawami. Studenci planowali tegoroczne imprezy turystyczne i wyszli z inicjatywą wydania nowego śpiewnika turystycznego.

22 października studenci pod kierownictwem pani Wiktorii Rocławskiej wzięli udział w Dniu Otwartym w Lasach Państwowych z okazji Europejskiego Tygodnia Leśnego. Była to także okazja do zwiedzenia ogrodu dendrologicznego przy Nadleśnictwie Wejherowo.

23 października, mając na uwadze wykład o ekorozwoju w komunikacji, prowadząca turystykę rowerową pani Iwonna Kopeć zorganizowała wyprawę rowerową do miejscowości Młynki. Nie mniej aktywni byli turyści piesi z grupy pana Eugeniusza Mleczaka.
Zgodnie z zapowiedzią, osoby tworzące grupy Nordic Walking są poddawane badaniom medycznym przeprowadzanym przez Akademię Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku  oraz Akademię Medyczną w Gdańsku. Opracowane wyniki tych badań będzie można poznać w przyszłym roku.

Październik był także miesiącem niespodzianek. Do uniwersytetu przyłano list, z Akademickiego Klubu Płetwonurków “Skorpena” (www.skorpena.pl) działającego przy Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.Zawierał on zaproszenie dla pana Romana Białasa, prezesa stowarzyszenia “Akademia Złotego Wieku” do uczestnictwa w uroczystościach obchodów 40 -lecia założenia Akademickiego Klubu Płetwonurków “Skorpena”. Roman Białas jako pomysłodawca i założyciel a także pierwszy prezes klubu został odznaczony za wkład pracy w rozwój nurkowania swobodnego złotą odznaką Komisji Działalności Podwodnej Zarządu Głównego PTTK

AKP "Skorpena" złożył propozycję współpracy z naszym uniwersytetem i pomocy w utworzeniu grupy płetwonurków.

Październik był dla studentów miesiącem wytężonej pracy, w którym zajęcia przebiegały przede wszystkim pod znakiem ekologii i turystyki. Uniwersytet otrzymał propozycje współpracy z innymi organizacjami.

Listopad 2008 - Styczeń 2009

Przez kolejne trzy miesiące działalności Uniwerytetu Trzeciego Wieku w Wejherowie poświęcaliśmy czas na naukę i relaks turystyczny.

W listopadzie w ramach zajęć z ekologii i ochrony środowiska prowadzonych przez Panią Wiktorię Rocławską odwiedziliśmy Zakład Eko Dolina w Łężycach (www.ekodolina.pl). Mieliśmy możliwość zapoznania się z najnowszymi sposobami utylizacji odpadów i kolejny raz uzmysłowiliśmy sobie, jak bardzo jakość i czystość środowiska zależą od działań człowieka.

W grudniu skontaktowała się z nami Pani Teresa Żelazo prowadząca Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Miejskim Domu Kultury w Malborku. Uzgodniliśmy, że malborsy studenci przyjadą w kwietniu, by zwiedzić Kalwarię Wejherowską i obejrzeć Misterium Męki Pańskiej, wystawiane przez Misterników Kaszubskich. Nasi studenci natomiast zostali zaproszeni do Malborka, by zwiedzić Zamek Krzyżacki. Tak rozpoczęliśmy współpracę międzyuniwersytecką. Pierwsze spotkanie studentów odbędzie się w Gdańsku, w Teatrze Wybrzeże na przedstawieniu sztuki W. Szekspira „Wiele hałasu o nic” w  reżyserii Adama Orzechowskiego, które odbędzie się 17 lutego br. (http://www.teatrwybrzeze.pl). Spotkanie w teatrze zawdzięczamy propozycji złożonej przez Teatr Wybrzeże, który stara się przybliżyć swoją ofertę instytucjom zajmującym się edukacją.

luty 2009

17 lutego 2009 roku słuchacze Uniwersytetu wybrali się na sztukę do Teatru Wybrzeże (www.teatrwybrzeze.pl/) na sztukę Williama Shakespeare'a pt.: „Wiele hałasu o nic”                   w reżyserii Adama Orzechowskiego. Była to nowoczesna adaptacji komedii tego twórcy ze wspaniałą oprawą muzyczną Rafała Kowalczyka. Sztuka niosła ze sobą odpowiedzi na pytania o to, jak namówić do małżeństwa zatwardziałego kawalera i niechętną zamążpójściu kobietę oraz jak niewinnie zasianą plotką i drobną obmową zniweczyć czyjeś plany i gorącą miłość. Widzowie mieli okazję zastanowić się nad ponadczasowym przesłaniem komedii, w którym mowa o przyjaźni, miłości, śmierci w świecie wartości pozornych, w świecie permanentnej wojny, w świecie bez zasad i hierarchii. Gdzie wszyscy manipulują wszystkimi, zapominając o celu tej manipulacji, dla samej czystej, chociaż może wątpliwej przyjemności. Gdzie trwa nieustanna wojna nie o wielkie sprawy, nie o wartości i pryncypia, nie o wielkie pieniądze nawet, ale o małe, wątpliwe przyczółki, dające jednak władzę, choćby tylko nad drugim człowiekiem.

27 lutego 2009 roku studenci mieli sposobność obejrzeć wystawę malarstwa rosyjskiego      w Wejherowskim Centrum Kultury. Na wernisażu „Współcześni malarze rosyjscy”  obejrzano dzieła słynnych akwarelistów: Wladimira Uljanowa i Olgi Uljanowej oraz twórczość graficzki – Kseni Shermatovej-Blagovestnayej (www.wck.wejher.pl/news/wiecej.php3?aida=1464)

28 lutego 2009 roku zorganizowano wyjazd do Akwarium gdyńskiego, który proponowano przede wszystkim grupie z zajęć ekologicznych. Celem było poznanie zagadnień dotyczących ekologii    i ochrony środowiska morskiego. Wstępem do zwiedzania było uczestnictwo w prezentacjach multimedialnych pt.: „ Nasz Bałtyk „ i  „Tajemniczy świat głębin”. Słuchacze Uniwersytetu zwiedzali przepiękne akwaria ekspozycyjne, w których żyje na 900 m2 około 250 gatunków zwierząt morskich i słodkowodnych z różnych zakątków świata. Ponadto obejrzeli  zasoby muzealne wkomponowane w przestrzeń akwariów, a także eksponaty związane z morzem.
 
Edukację morska jest kontynuuowana na zajęciach z ekologii i ochrony środowiska, prowadzonych przez Panią Wiktorię Rocławską.
W jej ramach rozwiązywano m.in. „Morski quiz” i interaktywny test o Bałtyku, opracowany   w oparciu o materiały z Internetu „ Nasz Bałtyk”.
Wspólne wyjazdy integrują studentów i mobilizują do aktywnego udziału w tego typu zajęciach     z ekoturystyki, ku wielkiemu zadowoleniu wszystkich uczestników a także organizatorów.

W czerwcu planowany jest wyjazd  na morskie warsztaty jednodniowe do  Błękitnej Szkoły na Hel. Zajęcia tam rozpoczną się o godzinie 9:30 i potrwają około sześciu godzin. Będzie to prelekcja bogato ilustrowana filmami i okazami oraz ćwiczenia w plenerze wokół Helskiego cypla. Miłym zakończeniem tych zajęć będzie wizyta w Fokarium oraz zwiedzanie wystawy muzealnej poświęconej ssakom morskim.
Słuchacze i wolontariusze Uniwersytetu rozpoczęli pełni zapału nowy semestr. Oferta edukacyjna została wzbogacona o zajęcia „Zdrowe odżywianie”, prowadzone przez mgr Alinę Mazurkiewicz -Sychowską i ćwiczenia z języka angielskiego mgr Małgorzaty Żurawki.

10 kwietnia gościliśmy słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku do Malborka.  
Studenci zwiedzali   zabytkową Kalwarię, na której mieli szansę obejrzeć misterium. Odwiedzili też katakumby u franciszkanów a także ratusz gdzie zostali ciepło  przyjęci przez prezydenta miasta. Odbyło się również spotkanie z przedstawicielami studentów i wolontariuszy naszego Uniwersytetu w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w pałacu Przebendowskich. Informowaliśmy się wzajemnie o działaniach uniwersyteckich. Atmosfera była przyjemna - szybko nawiązaliśmy nowe kontakty, wymieniliśmy doświadczenia.

25 kwietnia odbył się VI Edukacyjny Festyn Leśny przy leśniczówce Kępino zorganizowany przez Nadleśnictwo Wejherowo. Oprócz wielu atrakcji zgodnie z tradycją odbyły się trzy konkursy. W jednym z nich - Turnieju Wiedzy Leśnej, w kategorii dorosłych - brali udział nasi studenci. Drużyna kobieca zajęła pierwsze miejsce a panowie drugie. Promowaliśmy także wśród uczestników formę aktywności ruchowej, jaką jest Nordic Walking. Szczegóły przebiegu imprezy znajdują na stronie http://www.gdansk.lasy.gov.pl/rdlpgdansk/jednostki/wejherowo/aktualnosci/juz-po-festynie

Nawiązane kontakty ze studentami Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Malborku zaowocowały kolejnym spotkaniem. 16 maja wejherowscy studenci zagościli w byłej twierdzy krzyżackiej. Kolejny raz spotkaliśmy się z tamtejszą bracią studencką oraz obejrzeliśmy zamek (http://www.zamek.malbork.pl/pl/index.html).Oprowadzani przez przewodniczkę, Panią Monikę Noworacką, zapoznaliśmy się z historią Zakonu Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie ( Zakon Niemiecki, Zakon Krzyżacki) na ziemiach polskich, z procesem powstawania państwa zakonnego oraz budową głównej siedziby zakonu, którą stał się Malbork (niem. Marienburg). W trakcie zwiedzania spotkaliśmy rycerzy zakonu, którzy zwracali uwagę swoimi niecodziennymi płaszczami z białym krzyżem. Byli to rycerze Zakonu Joanitów (http://www.zamek.malbork.pl/pl/aktual/indexa.php#joannici2). Po zwiedzaniu zamku udaliśmy się do Malbork Wellcome Center (http://www.mwc.malbork.pl/), gdzie zostaliśmy przyjęci przez Burmistrza Malborka, Pana Andrzeja Rychłowskiego oraz studentów uniwersytetu. Mieliśmy możliwość obejrzenia prezentacji medialnej, dotyczącej rozwoju miasta i jego rewitalizacji, przedstawionej przez Panią Aleksandrę Kapejewską. Po zdobyciu wiedzy mieliśmy przyjemność spotkać się i rozmawiać ze studentami przy słodkim poczęstunku. Pełni wrażeń, z żalem opuszczaliśmy Malbork.

Tydzień po pobycie w Malborku, w bazie harcerskiej „Cedron” odbyło się spotkanie „Wejherowska Wiosna 2009”. Płonęło ognisko, rozlegały się śpiewy, były tańce, pieczono kiełbaski nad ogniem . Gościliśmy reporterów z telewizji kablowych: TVK „Kaszuby” i TTM „Chopin” oraz dziennikarza tygodnika „Panorama Powiatu”, Mirosława Odynieckiego. Korzystając z uroków majowej pogody, studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku potrafią dobrze się bawić, nie zapominając jednak o odkrywaniu tajników wiedzy, o czym świadczy wysoka frekwencja na zajęciach.


Kronika

4 czerwca 2009 roku odbyło się spotkanie w Krokowej, którego tematem była organizacja otwarcia filii Uniwersytetu III Wieku w tejże miejscowości oraz przygotowanie rozpoczęcia działalności w roku akademickim 2009/2010. Chęć współpracy z organizacją zgłosiło wielu wolontariuszy. Przygotowano indeksy i dokumenty do prowadzenia naboru studentów.

Uczestnicy spotkania wysłuchali wykładu lekarza medycyny, kierownika NZOZ w Krokowej, Pana Wojciecha Targowskiego, pt.: “Cywilizacja a zdrowie”. Pan Targowski jest jednym z wolontariuszy, którzy będą prowadzić zajęcia w Krokowskim uniwersytecie.

W czwartkowe popołudnie 18 czerwca, tradycyjnie odbyło się spotkanie studentów i wolontariuszy uniwersytetu w bazie harcerskiej „Cedron”. Zarówno pogoda, jak i nastroje uczestników dopisały tego dnia. Pieczono kiełbaski w ognisku, rozmawiano i wspólnie śpiewano piosenki, do których na gitarze przygrywał Zbyszek Pawłowski. Panowała swobodna atmosfera a czas mijał błyskawicznie. Taka integracja braci studenckiej jest jednym z ważnych elementów działania uniwersytetu.

W piątek 19 czerwca w sali wystawowej Wejherowskiego Centrum Kultury odbyła się wystawa fotografii Ryszarda Sobolewskiego pt.: „Pocztówka z Indii”. Wernisaż okazał się fascynujący pod względem tematyki wystawianych prac oraz niezwykłej osobowości autora. Autor zdjęć jest nadkomisarzem policji i ekspertem fotografii kryminalistycznej w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Komendy Głównej Policji w Warszawie. Jest on też podróżnikiem, którego fascynuje głównie Ameryka Południowa, ale też subkontynent indyjski. Przemierzając z aparatem Indie, natrafił na trop niejednej zagadki. Pełne pasji i temperamentu zdjęcia prezentują mieszkańców Indii, których fotograf spotkał na swojej drodze oraz tereny, które miał okazję zwiedzić.

Gośćmi wystawy byli m.in. Bogusław Suwara, sekretarz UM i Krystyna Pajura, członek zarządu Urzędu Marszałkowskiego.

22 czerwca podziękowaliśmy naszym wolontariuszom za wkład pracy włożony w rozwój uniwersytetu. Podsumowaliśmy miniony rok akademicki. Uznaliśmy, że był dobry, gdyż zapewnił studentom wszechstronny rozwój zarówno umysłowy, jak i fizyczny.

Studenci uniwersytetu wysoko oceniają pracę wolontariuszy. A. Dumas powiedział:

Co ofiarowane ze szczerego serca, winno być szczerym sercem przyjęte". Taka też duchowa łączność istnieje pomiędzy wolontariuszami a studentami.

Ostatnimi zajęciami w roku akademickim 2008/2009 był od dawna planowany wyjazd grupy studentów uczęszczających na zajęcia „Ekologia i ochrona środowiska”do Stacji Morskiej w Helu (www.hel.univ.gda.pl)

Były to pięciogodzinne warsztaty morskie prowadzone przez pracowników Uniwersytetu Gdańskiego w ramach „Błękitnej Szkoły”.Obejmowały one zagadnienia związane z  ekologią Morza Bałtyckiego i Zatoki Puckiej, ich rewitalizacji. Szukano także odpowiedzi na pytania: „Czy bursztyn to kamień?” oraz „Czy Półwysep Helski zginie?”

Po prezentacji multimedialnej studenci uczestniczyli w treningu medycznym, karmieniu fok i oglądaniu eksponatów muzealnych. Następnie odbyły się warsztaty morskie na Cyplu Helskim.

Piękno krajobrazu, cenne walory przyrodnicze Nadmorskiego Parku Krajobrazowego „Obszary Natura 2000” i jego tajniki odkrywała studentom prowadząca wycieczkę, Pani Wiktoria Rocławska.

W ostatnim semestrze grupa ta korzystała z różnych form edukacji ekologicznej. Brała udział w wycieczkach do Arboretum w Wirtach i rezerwatu ornitologicznego w Kątach Rybackich

(http://pomorze.blox.pl/2006/06/Rezerwat-ornitologiczny-w-Katach-Rybackich.html)

Studenci uczestniczyli w VIII Ekogimnazjadzie w gimnazjum w Bolszewie połączonej ze zwiedzaniem Izby Regionalnej oraz arboretum istniejących przy Nadleśnictwie Strzebielino Morskie

Rok akademicki dobiegł końca. Kolejne „wakacje” przed nami, ale podobnie jak w roku biegłym staną się zapewne także okresem aktywności poszczególnych grup zainteresowań.

Październik - grudzień 2009

Lato było okresem aktywnych działań wielu studentów. Turyści piesi pod przewodnictwem Eugeniusza Mleczaka przemierzali kolejne kilometry, podobnie jak turyści rowerowi z Jolą Czeczótką na czele. Nie próżnowali miłośnicy Nordic Walking. We wrześniu Pani Wiktoria Rocławska zorganizowała wycieczkę do zoo w Oliwie.

Pierwszego października rozpoczęliśmy kolejny rok akademicki. Nowi studenci usłyszeli po raz pierwszy „Gaudeamus.....” oraz otrzymali indeksy. Wykład inauguracyjny pt. : „Czy kultura kaszubska może być interesująca?” wygłosił Pan Tomasz Foppke.

Rok akademicki rozpoczęło 135 studentów i tak jak w każdej uczelni, mamy kilkanaście osób na urlopach dziekańskich. Dwa dni później zorganizowaliśmy w bazie harcerskiej „Cedron” tradycyjne spotkanie integracyjne będące również rozpoczęciem roku turystycznego.

25 listopada studenci zwiedzali elektrownię szczytowo-pompową „ŻARNOWIEC”. To kolejne działanie propagujące ekologię i ochronę środowiska.

30 listopada działalność rozpoczęła filia uniwersytetu w Krokowej. Stało się to dzięki dużemu zaangażowaniu pań Wandy Skibickiej i Marii Szweda-Ciskowskiej, pomocy wójta gminy Krokowa - Pana Henryka Doeringa oraz grupy wolontariuszy. Cieszymy się, że idea uniwersytetów trzeciego wieku dociera do małych miejscowości i pozwala zaspakajać potrzeby intelektualne ich mieszkańców.

W grudniu wspomagaliśmy działania Amnesty International i pisaliśmy listy w obronie osób prześladowanych w wielu państwach..

Styczeń - kwiecień 2010

Czas płynie szybko. Nim się obejrzeliśmy, zakończył się pierwszy semestr zajęć w roku akademickim 2009/2010. Przed feriami odbyło się coroczne spotkanie „Wejherowska Zima 2010”. To jedna z wielu inicjatyw integracyjnych organizowanych w ramach działalności uniwersytetu. Koniec karnawału uczciliśmy tradycyjnym „Śledzikiem”. Oba spotkania miały miejsce w sali Pracowniczych Ogródków Działkowych w Wejherowie. Dziękujemy Zarządowi POD Wejherowo za udzieloną pomoc.  

Ferie zimowe były okresem wypoczynku i ponownego potwierdzenia aktywności działaczy uniwersytetu. Nowi wolontariusze rozpoczęli zajęcia z psychologii i historii teatru muzycznego. Pojawiły się ponownie zajęcia informatyczne dla początkujących, przy czym zaawansowani słuchacze nadal mają możliwość rozwijania umiejętności obsługi komputera na swoim poziomie.

Ciepłe dni kwietnia umożliwiły turystom rowerowym wyjazd na pierwsze wycieczki. Turyści piesi pod opieką Eugeniusza Mleczaka, bez względu na pogodę, co sobota wyruszali w teren.

W piątek, 2 kwietnia gościliśmy naszych przyjaciół z UTW w Malborku. Spotkaliśmy się z nimi w Pałacu Przebendowskich. Była to kolejna wizyta zaplanowana w ramach wymiany, z której obie strony są bardzo zadowolone.

W kwietniu w ramach współpracy z Polskim Klubem Ekologicznym Koło Wejherowo oraz PGNiG S.A Pomorski Oddział Obrotu Gazem w Gdańsku odbył się wykład Pana mgra Adama Bogusza pt.: „ABC gazu ziemnego”. Tydzień później na mocy tego samego porozumienia z Polskim Klubem Ekologicznym Koło Wejherowo odbyliśmy wycieczkę do Eko Doliny w Łężycach. Był to już kolejny wyjazd do najnowocześniejszego zakładu utylizacji odpadów. Planowane są następne wycieczki, których tematem przewodnim będzie ekologia. Wynika to z podpisania umowy o współpracy pomiędzy Polskim Klubem Ekologicznym a Stowarzyszeniem  „Akademia Złotego Wieku”.

Maj 2010

Maj rozpoczął się dla nas bardzo smutno. 6 maja zmarł Grzegorz Rożyński, nasz wolontariusz, instruktor Nordic Walking. Straciliśmy wspaniałego przyjaciela, sercem oddanego pracy dla studentów wolontariusza. Bardzo nam Grzegorza brakuje. Miał brać udział w organizowanym I Rajdzie Nordic Walking Studentów Uniwersytetów Trzeciego Wieku woj. pomorskiego. Nie zapomnimy o nim, będzie żył w naszej pamięci.

10 maja w kameralnej atmosferze spotkali się miłośnicy poezji z poetami. Gościliśmy Panią Alicję Wysocką, Panów Tadeusza Buraczewskiego i Marcina Lewińskiego, będącego jednocześnie wolontariuszem w naszym uniwersytecie.  Spotkania z poezją wejdą do stałego harmonogramu spotkań.

W sobotę 15 maja w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym w Gdańsku Oliwie, odbyły się IV Mistrzostwa Świata Małego i Dużego Trójmiasta - w randze Pucharu Polski Nordic Walking Zawodnicy przyjechali z całego kraju, wśród nich był zawodnik naszego uniwersytetu Eugeniusz Mleczak. Zawodnicy startowali w różnych kategoriach wiekowych, na dystansach 5, 10 i 20 km. Eugeniusz Mleczak zajął pierwsze miejsce w swojej grupie wiekowej, na dystansie 20km, zdobywając złoty medal. Na przejście trasy ,potrzebował 3godz 7 min 50 sek.

28 maja 2010 w bazie harcerskiej „Cedron” spotkali się studenci Uniwersytetów Trzeciego Wieku z Ustki, Redy, Malborka i Wejherowa na I Rajdzie Nordic Walking Studentów UTW woj. pomorskiego. Gospodarzami rajdu byli studenci z Wejherowa. Patronat nad rajdem objął Prezes Polskiej Federacji Nordic Walking Pan Olgierd Bojke. Pomocy przy prowadzeniu rajdu udzielili instruktorzy NW, wolontariusze naszego uniwersytetu, Bożena Gawęda i Tadeusz Danilczyk. Trasa rajdu wynosiła około 5200m w terenie silnie zróżnicowanym wysokościowo (od30 do 120 m npm). W rajdzie brało uczestniczyło ponad 50 osób / choroby i nagłe wydarzenie w jednym z uniwersytetów spowodowały ,że 20 osób nie mogło wziąć udziału /. Wśród kobiet najstarszą uczestniczką była studentka U3W Malbork Pani Genowefa Modrzejewska – rocznik 1937, natomiast wśród mężczyzn Pan Żołędziewski Romuald też z U3W Malbork -  rocznik 1930.Mówimy o tym, gdyż to dowodzi, że NW jest przeznaczony dla każdej grupy wiekowej. Po oficjalnym otwarciu , chwilą ciszy uczciliśmy pamięć naszego wolontariusza Grzegorza Rożyńskiego.

Przed wyruszeniem na trasę była rozgrzewka i informacja jak pokonywać niektóre trudniejsze odcinki. W trakcie rajdu uczestnicy , mieli możliwość oglądania Kalwarii Wejherowskiej, prowadzono instruktarz prawidłowego chodzenia w ternie górzystym. Po dwóch godzinach uczestnicy bez żadnych problemów wrócili do miejsca startu. Tam czekał na nich posiłek, min. grochówka wojskowa. Po posiłku wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty uczestnictwa w rajdzie, materiały promujące Wejherowo i okolice, Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubskiej. Głównym upominkiem był świeżo wydany z tej okazji śpiewnik turystyczny przez Stowarzyszenie „Akademia Złotego Wieku” , którego autorami byli: Krystyna Trybowska –Goman i Zbigniew Pawłowski. Zapłonęło ognisko ,rozpoczęły się śpiewy i wspólna zabawa.

W miłej atmosferze zakończyliśmy spotkanie późnym popołudniem z zapewnieniem , że za rok spotkamy się na II rajdzie, być może w większej ilości osób.

Czerwiec 2010

Czas biegnie nieubłaganie – nastał czerwiec, ostatni miesiąc roku akademickiego 2009/2010. Dokonywanie wpisów w indeksach nie przeszkodziło nam w wzięciu udziału w drugim spotkaniu zpoezją. Do grupy dotychczasowych poetów dołączyła studentka Maria Magdalena Grzesińska. Pani Maria jest autorką pierwszego wiersza o tematyce uniwersyteckiej. Inspiracją do jego napisania było otwarcie UTW w roku 2006. Dotychczasowe spotkania potwierdziły potrzebę organizowania kolejnych. Od nowego roku akademickiego wejdą one do stałego harmonogramu działań uniwersyteckich. Od października planowane jest również poszerzenie ich tematyki.

Coroczną tradycją naszej uniwersyteckiej braci jest spotkanie zakończeniowe w bazie harcerskiej „CEDRON”. W ten sposób zamykamy cykl zajęć wykładowych oraz turystycznych. Podczas tegorocznego zakończenia roku akademickiego wykładowcom i studentom towarzyszyła większa niż zazwyczaj dawka śmiechu. Działo się tak z racji współpracy z  Jackiem Golańskim i Moniką Galicką , dzięki którym zawitała do nas Yoga śmiechu. Czy nam się spodobała? Wystarczy zajrzeć do galerii zdjęć i sprawdzić. Roześmiani rozpoczęliśmy wakacje. Po spotkaniu grupa studentów uprawiająca nordic walking pojechała do miejscowości Orle, by wziąć udział w II Rajdzie Piaśnickim Nordic Walking organizowanym przez Urząd Gminy Wejherowo.

Wolontariusze spotkali się na zakończeniu w kawiarni Insula. Otrzymali dyplomy z podziękowaniami oraz książki . W tym roku, podobnie jak w poprzednim, upominki zostały sfinansowane z dotacji Prezydenta Miasta Wejherowa. Pragniemy podziękować wszystkim instytucjom i ludziom, którzy wspomagają działania Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Wejherowie.

Październik 2010

W ostatnich dniach sierpnia, studenci uniwersytetu wystąpili w programie TVP1 „Kawa czy herbata”. Propozycję występu otrzymaliśmy od naszego wolontariusza Jacka Golańskiego. Został on zaproszony do zaprezentowania w programie zajęć z Yoga śmiechu. Doceniając nasze chęci widoczne na spotkaniach pilotażowych zaprosił nas do uczestnictwa w programie.

We wrześniu, studenci kolejny raz zapisując się, potwierdzali swoją obecność w uniwersytecie. W tym czasie trwały także przygotowania do wystawy fotograficznej Ryszarda Sobolewskiego o Ameryce Łacińskiej.

1 października uroczystym „Gaudeamus igitur” rozpoczęliśmy rok akademicki 2010/2011. Na rozpoczęcie przybyli przedstawiciele władz miasta, powiatu, organizacji politycznych.

Starostwo Powiatowe reprezentowali - starosta Józef Reszke i wice starosta Grzegorz Gaszta.

Urząd Miasta zastępca prezydenta miasta Pan Bogdan Tokłowicz.

Gościliśmy wice przewodniczącą Krajowej Partii Emerytów i Rencistów Panią Krystynę Pajurę, przewodniczącego SLD Pana Krzysztofa Sokołowskiego, dyrektora Wejherowskiego Centrum kultury Panią Jolantę Rożyńską, dyrektora Zakładu Usług Komunalnych Pana Henryka Skwarło. Gościem honorowym był autor wystawy Pan Ryszard Sobolewski.

Indeksy odebrało nowych 23 studentów, co jest niezaprzeczalnym dowodem potrzeby istnienia UTW. Indeksy nowym studentom wręczał pan Bogdan Tokłowicz zastępca prezydenta Wejherowa.

Wykład inauguracyjny wygłosił Pan Olgierd Bojke, prezes Polskiej Federacji Nordic Walking .Tematem wykładu była wypowiedź barona Pierre de Coubertin: „Sport jest częścią dziedzictwa każdego człowieka i nic nigdy go nie zastąpi”.

Tego dnia również otwieraliśmy wystawę fotograficzną pt.: „Tygiel czterech kultur - podróże po Ameryce Łacińskiej”. Wystawa była objęta patronatem ambasad: Republiki Peru, Republiki Ekwadoru i Republiki Kuby. Partnerami naszymi przy organizacji było: Wejherowskie Centrum Kultury i Centrum Handlowe „Kaszuby”.

Projekt zorganizowano przy wsparciu: Prezydenta Miasta Wejherowa, Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko Pomorskiej.

Wsparcia finansowego udzieliła firma PORTA-DRZWI z Bolszewa oraz Pan Krzysztof Sokołowski.

Na otwarcie wystawy przybyła ambasador Peru Pani Martha Chavarri Dupuy.

Pani ambasador spotkała się z Prezydentem Hildebrandtem i zastępcą prezydenta Panem Bogdanem Tokłowiczem w ratuszu miasta.

Galeria spotkania z Ambasador Peru

W Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko Pomorskiej, panią ambasador przywitał i oprowadził po pałacu dyrektor Radosław Kamiński.

O godz.17:00 pan Marek Nagórski prezes Centrum Handlowym „Kaszuby” dokonał otwarcia wystawy fotograficznej Ryszarda Sobolewskiego „Tygiel czterech kultur - podróże po Ameryce Łacińskiej” i przywitał jej autora, panią ambasador Peru Martha Chavarri Dupuy, konsula honorowego Peru w Gdańsku pana Witolda Antoniego Wacławika - Narbutta, zastępcę prezydenta Wejherowa, pana Bogdana Tokłowicza, dyrektor Wejherowskiego Centrum Kultury panią Jolantę Rożyńską, dyrektora Muzeum Regionalnego w Krokowej Annę Koziróg i wszystkich uczestników otwarcia.

Galeria podróży

Po otwarciu i obejrzeniu wystawy, pani ambasador została zaproszona do wieczornego zwiedzenia miasta. Zwiedzanie miasta zakończyła wizytą w kawiarni „Insula”. Pani ambasador wyraziła swój zachwyt wystrojem, atmosferą oraz gościnnością właściciela pana Roberta Jędrzejczaka.

W sobotę 2 października do Wejherowa przyjechał ambasador Republiki Ekwadoru Pan Fabian Valdivieso wraz z małżonką. Ambasador obejrzał wystawę w „CH Kaszuby” a następnie pojechał na otwarcie wystawy pod tym samym tytułem w Krokowej. W drodze do Krokowej, ambasador zwiedził kościół w Żarnowcu.

Następnego dnia, w niedzielę ambasador wraz z małżonką zwiedzał miejscowości od Jastrzębiej Góry /wybrzeże klifowe/, poprzez Rozewie /latarnia morska/, Jastarnię /kościół, stare budownictwo rybackie/ do Juraty.

Oboje ambasadorzy bardzo pozytywnie ocenili wystawę fotograficzną, spotkanie z przedstawicielami władz Wejherowa i gminy Krokowa oraz cały program pobytu na naszym terenie.

Listopad 2010

W ostatnim czasie w ramach działań Uniwersytetu zorganizowane zostały trzecie już „Spotkania z poezją”. Obok samych studentów pojawili się tak znakomici goście, jak znany wejherowski dziennikarz i poeta Mirosław Odyniecki oraz nie mniej znany poeta satyryk Tadeusz Buraczewski. Goście zaprezentowali swoje najnowsze wiersze, po czym z uznaniem przysłuchiwali się twórczości studentów, którą też oni sami zaprezentowali. Przy tej okazji należy nadmienić, że ukazała się kolejna Antologia Poetów Ziemi Wejherowskiej.

Z kolei na spotkaniu integracyjnym studenci mieli szansę poćwiczyć taniec. Stało się to możliwe dzięki nawiązaniu współpracy z panią Joanną i Jackiem Bernaśkiewiczami i ich studiem „Świat tańca”. Mamy nadzieję, że ta współpraca zaowocuje w przyszłym semestrze stałymi zajęciami tanecznymi dla naszych studentów.

Na początku listopada studenci odbyli wycieczkę w ramach zajęć „Człowiek a środowisko” do pobliskiej Ekodoliny. Ważnym dla studentów uniwersytetu było także niedawne otwarcie sześciu tras nordicowskich, a to dlatego, że nasi studenci stanowią najliczniejszą grupę w Wejherowie, która regularnie uczestniczy w zajęciach Nordic Walking. Studenci naszego uniwersytetu byli jedyną grupą na otwarciu tras przez Prezydenta Miasta, Pana Krzysztofa Hildebrandta Wytyczone ścieżki tym bardziej zmotywują naszych studentów do tej coraz popularniejszej formy aktywnego wypoczynku.

Wytyczono nowe trasy Nordic Walking w Wejherowie

21 listopada w Starostwie Powiatowym, odbyła się konferencja "Przyszłość energetyczna Pomorza zgodna z potrzebami mieszkańców i naturą”. Uczestnikami jej byli studenci uczęszczający na zajęcia z ekologii.

Grudzień 2010 - Styczeń 2011

Grudzień, miesiąc Mikołaja ,Świąt Bożego Narodzenia i Sylwestra.

By tradycji stało się zadość, 6 grudnia na spotkaniu z poezją, pojawił się Św. Mikołaj z prezentami. Przywiózł ze sobą także zespół muzyczny. W ten sposób wiersze zyskały oprawę muzyczną, a uczestnicy mogli słuchać i śpiewać. Będzie to inspiracją do uatrakcyjnienia kolejnych spotkań. Dziełem sztuki staje się wszystko, co potrafi skupić na sobie uwagę. I tak też było na spotkaniu.

Święta i Sylwestra spędziliśmy spokojnie i w zdrowiu. Dziękujemy za otrzymane życzenia od Pana Krzysztofa Hildebradta - Prezydenta Miasta Wejherowo oraz od Pana Henryka Skwarło -  Wójta Gminy Wejherowo.

W styczniu nauka trwała bardzo krótko, ze względu an ferie zimowe od połowy miesiąca. Pierwsze w nowym roku , zajęcia z yogi śmiechu, zaopatrzyły nas w uśmiech na cały rok.

Luty - marzec 2011

Luty to ostatni miesiąc nauki w semestrze zimowym. Jednocześnie jest to okres, w którym kolejni chętni mogą zapisywać się na zajęcia uniwersytetu. 08 marca dziewięcioro nowych studentów odebrało indeksy z rąk z-cy Prezydenta Miasta. Wielokrotne pozytywne opinie na temat działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Wejherowie wypowiadane przez Pana Tokłowicza, a także deklaracje pomocy były podstawą do przyznania i wręczenia Panu Bogdanowi Tokłowiczowi indeksu honorowego studenta uniwersytetu. Dodatkowo wręczone zostały dwie prezentacje elektroniczne propagujące Wejherowo wykonane przez studentów. Spośród gości uroczystości wyróżniono również dyr. Wejherowskiego Centrum Kultury Panią Jolantę Rożyńską, której wręczono tomik poezji poświęconej Grzegorzowi Rożyńskiemu. Od tego roku rajd nordic walking będący składową imprezy sportowo-turystycznej „Wejherowska Wiosna 2011” będzie nosił imię Grzegorza Rożyńskiego - instruktora , który kładł podwaliny pod rozwój tej dyscypliny sportowej w naszym uniwersytecie. Nie zapomnieliśmy o Panu Jarosławie Pergoł - dyrektorze ZUK-u, gospodarzu obiektu, w którym prowadzimy zajęcia. By nasza współpraca układała się śpiewająco, obdarowaliśmy dyrektora śpiewnikiem studenckim.

Akademicki Klub Turystyczny przedstawił propozycje na semestr wiosenny. Pojawiła się nowa możliwość – turystyka kajakowa. Mamy nadzieję, że znajdą się miłośnicy tej wodnej dyscypliny.

Kwiecień - maj 2011

Kwiecień upłynął pod znakiem przygotowań do kolejnej edycji Wejherowskiej Wiosny, czyli spotkania studentów UTW z województwa pomorskiego, uprawiających Nordic Walking. Dobra pogoda sprawiła też, że rowerzyści wyruszyli na trasę Wejherowo – Ciekocino. Piechurzy natomiast przeszli wzdłuż brzegu zatoki rozciągniętego od Pucka do Władysławowa.

W Ośrodku Edukacji Przyrodniczo-Leśnej „MUZA" odbyły się zajęcia „Człowiek a środowisko” pt. „Zwierzęta lasów polskich.”

Ośrodku Edukacji Przyrodniczo-Leśnej „MUZA"

21.05.2011 w bazie harcerskiej „Cedron” odbyła się „Wejherowska Wiosna2011” , kolejne spotkanie integracyjne połączone z rajdem Nordic Walking studentów UTW woj.pomorskiego. W tym roku po raz pierwszy rajd został nazwany imieniem Grzegorza Rożyńskiego. Patron był instruktorem –wolontariuszem, prowadzącym zajęcia z Nordic Walking w naszym uniwersytecie. Wspólnie z grupą instruktorów kładł podwaliny pod stworzenie silnej i dobrze wyszkolonej grupy „nordicowców”. Jesteśmy Grzegorzowi za to bardzo wdzięczni i w dowód szacunku dla Jego pracy, postanowiliśmy to uhonorować, by pamięć o takich ludziach nie zaginęła. W imieniu Stowarzyszenia „Akademia Złotego Wieku”, studentów UTW w Wejherowie oraz uczestników spotkania, Krystyna Trybowska – Goman wręczyła Pani Jolancie Rożyńskiej  dyplom z okazji pierwszego rajdu im. Grzegorza Rożyńskiego. W tym roku w imprezie udział wzięło 87 osób, w tym studenci z UTW z Ustki, Starogardu Gdańskiego, Malborka oraz Wejherowa. Rajd odbył się pod patronatem Prezydenta Miasta Wejherowa Krzysztofa Hildebrandta. Patronat merytoryczny sprawował Prezes PFNW Olgierd Bojke. Gośćmi honorowymi byli Rektor AWFiS  w Gdańsku  Waldemar Moska oraz  wiceprzewodniczący Rady Miasta Wejherowa Wojciech Kozłowski. Po rozgrzewce uczestnicy wyruszyli na trasę. Po ponad półtora godzinnym marszu uśmiechnięci i zadowoleni wrócili, by posilić się dobrą grochówką. Studenci otrzymali certyfikaty udziału w rajdzie, materiały promujące Wejherowo i upominek, jakim był znaczek rajdu współfinansowany z dotacji Urzędu Miasta Wejherowa. Dodatkowo można było skorzystać z okolicznościowej pieczątki. Ognisko rozpaliła studentka z  Uniwersytet Trzeciego Wieku „S-Centrum Starogardzkie Centrum Kultury”, Regina Sikorska. Brać studencka umilała czas śpiewem przy wtórze gitary Zbyszka Pawłowskiego. W tak przyjemnej atmosferze zakończono tegoroczne spotkanie. Organizatorzy zobowiązali się do zorganizowania „Wejherowskiej Wiosny 2012”.

Czerwiec 2011

Każdy posiada umiejętności, którym warto poświęcić więcej czasu i uwagi niż innym czynnościom by się rozwijały. Jedna z tych umiejętności jest malarstwo. Okres, gdy w szkole gryzmoliliśmy na zajęciach plastycznych, mamy już dawno za sobą. Dla amatora pędzla i farb , właściwym sposobem na rozwijanie swoich zdolności są warsztaty malarskie. Historia naszej grupy malarskiej, rozpoczęła się wiosną w 2008 roku. Uczestnikami były osoby różnych zawodów, które nie miały ukończonych szkół plastycznych nie mówiąc już o ASP. Połączyła nas wspólna pasja i przyjemność malowania. Permanentny rozwój i uzyskiwanie dobrych efektów artystycznych to niezbędna współpraca amatorów z profesjonalnym nauczycielem. Pozwala ona na rozwiązywanie rozterek twórczych i pobudza artystycznego ducha. Takiej pomocy udzieliła nam Anna Baranowska absolwentka ASP w Gdańsku  Obecnie zajęcia prowadzi Karolina Pałasz absolwentka UMK w Toruniu wydz. malarstwo. Dobra atmosfera w grupie i możliwość realizacji wspólnych marzeń umożliwiły organizację wernisażu.

Wernisaż został przygotowany we współpracy z Wejherowskim Centrum Kultury i odbył się 8 czerwca 2011 w INSULA Rest Art Cafe dzięki uprzejmości Pana Roberta Jędrzejczaka. INSULA przeżyła w środowy wieczór prawdziwe oblężenie .Wszystko za sprawą prac studentek: Hanny Mleczak, Danuty Kondlewskiej, Krystyny Bednarskiej, Krystyny Wej, Aleksandry Osiczko, Elżbiety Brzoski, Danuty Niżnikiewicz – Wojciechowskiej, Bogusławy Bach, Iwony Janca. Gości przywitała dyrektor Wejherowskiego Centrum Kultury, Pani Jolanta Rożyńska przedstawiając zaproszonym gościom autorki wystawianych prac. Oglądając obrazy można stwierdzić: to cudownie, że istnieje potrzeba pozostawienia po sobie trwałego śladu, opisania tego co widzimy. Prace wzbudziły nie tylko zainteresowanie a także zachwyt. Jesteśmy dumni z tak uzdolnionych studentów.

Większość prac grupy malarskiej można obejrzeć w zakładkach dotyczących warsztatów malarskich.

11 czerwca - dzień ten jest ważną datą, w  działalności Akademickiego Klubu Turystycznego (AKT). Założona w tym roku akademickim, sekcja kajakowa, rozpoczęła po raz pierwszy swoją działalność. Odbył się spływ rzeką Piaśnicą. W planach są kolejne wyprawy kajakowe. 17 czerwca, jak co roku spotkaliśmy się w bazie harcerskiej „Cedron” kończąc rok akademicki, spotkaniem integracyjnym. Była to możliwość podziękowania wszystkim aktywnym turystom oraz przedstawienia planu AKT na kolejny rok. Siedem wspaniałych dziewczyn – „Siódemka” zapoznało nas z planami spotkań z poezją, integracyjnych, wyjazdów do teatru i wszystkim co można określić rozwojem kulturalnym. Zapłonęło ognisko, popłynęły piosenki w takt gitary Zbyszka Pawłowskiego. Spotkania takie utwierdzają w przekonaniu, o podjęciu słusznej decyzji, jaką było przystąpienie do tego uniwersytetu.

Nie próżnowali też miłośnicy nordic walking. Odkryli w sobie żyłkę sportową i  pojechali do Starogardu Gdańskiego na eliminacje Pucharu Polski (18.06) .W zawodach startowało sześcioro studentów: Bogumiła Bach, Teresa Szumska, Anna Krzyżak, Marian Drewa, Dorota Sokołowska ,  Eugeniusz Mleczak oraz wolontariusz - instruktor Nordic Walking Jerzy Ogłodziński . Panie startowały na dystansie 5 km, natomiast panowie na dystansie 20km. W swojej grupie wiekowej 75+, Eugeniusz Mleczak zdobył pierwsze miejsce przechodząc dystans w 3godz.22min. Jest to już kolejny medal na tym dystansie. Kolejny raz studenci udowodnili, że ta dyscyplina sportowa, jest dla każdej grupy wiekowej. Mamy sprzyjające warunki do nordicu w Wejherowie. Jesienią ubiegłego roku, zostały otwarte profesjonalnie przygotowane trasy, o różnym stopniu trudności. Zamierzamy na nich propagować nordic wśród mieszkańców Wejherowa.

20 czerwca w „INSULA Rest Art Cafe” , która jest miejscem corocznych spotkań z wolontariuszami na zakończenie roku akademickiego , zastępca Prezydenta Miasta Bogdan Tokłowicz oraz Prezes Stowarzyszenia „Akademia Złotego Wieku” Roman Białas wręczali wolontariuszom książki oraz podziękowania. Książki zostały sfinansowane z dotacji Urzędu Miasta. Pan Bogdan Tokłowicz, Honorowy Student UTW w Wejherowie, za wsparcie jakiego nam udziela, otrzymał podziękowanie wraz z książką. Pragniemy w ten skromny sposób podziękować za pracę na rzecz braci studenckiej naszego uniwersytetu.

Wrzesień 2011

We wrześniu odbyła się w Gnieźnie VIII Międzynarodowa konferencja Uniwersytetów Trzeciego Wieku pod hasłem: „ Jesteśmy tu i teraz - Dialog Międzypokoleniowy”. Nasz uniwersytet reprezentował prezes stowarzyszenia - Roman Białas. Udało nam się nawiązać kontakty z innymi uniwersytetami, a w szczególności z naszego województwa. Zaowocuje to współpracą już w tym roku. Zdjęcia z konferencji można obejrzeć otwierając link: http://gutw.edupage.org/text5/. Wrzesień jest także miesiącem przygotowań do nowego roku akademickiego. W pierwszej połowie prowadziliśmy zapisy. Pojawiło się 28 nowych studentów. Wprowadziliśmy nowe zajęcia dotyczące teatru i kina. Zawiązała się grupa studencka pragnąca uczyć się języka rosyjskiego.

Październik 2011

W poniedziałek, 3 października, w sali Zakładu Usług Komunalnych odbyła się uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Wejherowie.

Była to już czwarta inauguracja utworzonego z inspiracji Stowarzyszenia „Akademii Złotego Wieku”. Na uroczystość przybyli niecodzienni goście z b. premierem RP Leszkiem Millerem na czele. Byli też ubiegający się o poselskie mandaty kandydaci z listy SLD z regionu Pomorza: Andrzej Różański i Krzysztof Sokołowski.

Po otwarciu uroczystości i przywitaniu gości przez prezesa Stowarzyszenia Romana Białasa, dyrektor WCK Jolanta Rożyńska wręczyła indeksy nowo przyjętym 21 słuchaczom, a wolontariuszom złożono podziękowania za ich pracę. Drobnymi upominkami podziękowano także zaproszonym gościom.

Szczególnym momentem inauguracji było premierowe wykonanie przez chór pod dyrekcją Agaty Jasińskiej hymnu UTW napisanego przez znanego satyryka Tadeusza Buraczewskiego, do którego muzykę skomponował młody muzyk Artur Sychowski. Fakt powstania oraz wykonanie hymnu spotkało się z wręcz z owacyjnym przyjęciem.

Hymn Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Wejherowie

Choć czas już przędzie srebrna nić
- Ty – nie martw się człowieku
- Ty umysł tęż i ciało pręż
Z młodzieżą III-go wieku...
Że życie nam dawało w kość
- dany jest z tym hart ducha
- nudzie powiemy twardo – dość!
Wróci do serc – otucha!!!

Ref.:
Marsz – marsz seniorzy
Od zorzy do zorzy
Marsz po życia scenach
- innej drogi nie ma!

Z myślenia nikt nie zwolnił nas
- ma wiedzieć wnuk, zięć z córką –
- świat to nie efekt jest stosunku – co...
...komputer miał z „komórką”!
I z drogi nie zawróci nas
Przeciwny wiatr czy powódź
My – pokolenie – dzieci – „kwiatów”
- nie damy się nikomu!!!

(Ref.)

Krystyna Goman i Krystyna Pisała otrzymały legitymację potwierdzającą ukończenie kursu Przewodnik Nordic Walking, który upoważnia do prowadzenia zajęć.

Następnie o wygłoszenie inauguracyjnego wykładu poproszono Leszka Millera. Wykład dotyczył głównie spraw związanych z członkostwem Polski w Unii Europejskiej, ale przy okazji słuchacze dowiedzieli się kilka ciekawostek z życia byłego premiera, m.in. i tę, że jego działalność polityczna wynika z... prośby jego wnuczki! Otóż to ona, skończywszy 16 lat powiedziała ponoć Leszkowi Millerowi: „Dziadku, ja już jestem dorosła, nie musisz się mną opiekować, więc masz czas zająć się tym, co lubisz!” No i jak widać Leszek Miller, po pierwsze, słucha wnuczki, a po drugie, do jego ulubionych zajęć należy polityka.

Goście otrzymali od studentów namalowanego na szkle Prometeusza – logo naszego uniwersytetu. Autorką prac była Henia Hinc, uczestniczka zajęć „ Malowanie na szkle i porcelanie”.

Tydzień później - 08.10.2011do Gdańska pojechała ekipa Nordic Walking, by wziąć udział w PUCHARZE ŚWIATA NW GDAŃSK -  FAMILY NORDIC WALKING CUP 2011r.

W skład drużyny wchodzili: Bogusława Bach, Eugenia Dutkiewicz, Krystyna Pisała, Dorota Sokołowska, Zofia Czuryńska, Anna Krzyżak, Irena Sewielska, Eugeniusz Mleczak, Marian Drewa, Zbigniew Berta i Jerzy Ogłodziński instruktor -wolontariusz prowadzący zajęcia dla początkujących. Uczestnicy startowali na dystansie 5, 10 i 20 km. Na dystansie 10km w swojej grupie wiekowej Eugeniusz Mleczak zdobył drugie miejsce. Zachęceni dobrymi wynikami i dużym zainteresowaniem tą dyscyplina sportu, zgłosiliśmy PFNW chęć zorganizowania w Wejherowie w roku 2012 eliminacji Pucharu Polski w Nordic Walking.

Pierwsze zajęcia zainaugurował   dr Seweryn Ebertowski, który wygłosił wykład pt: Pozytywny rozwój – Laboratorium poprawy naszego życia. Będziemy czynić starania, by ta tematyka weszła do programu w następnym semestrze.

Kolejna sobota (15.10), w bazie harcerskiej „Cedron” odbyło się to spotkanie integracyjne. Tym samym dokonano otwarcia nowego roku. W trakcie spotkania odbył się konkurs na najładniejszy kapelusz, najśmieszniejszy dowcip i najlepiej zaśpiewaną piosenkę. Zwycięzcy otrzymali słodkie upominki.

23 października studenci uczestniczyli w III Rajdzie Sołeckim Nordic Walking. Organizatorem rajdu jest Tadeusz Danilczyk, instruktor Nordic Waling, sołtys miejscowości Gościcino. Tadeusz był wolontariuszem NW, w naszym uniwersytecie. Prowadził zajęcia dla początkujących. Należy do grupy kilku osób, które tworzyły podwaliny tej dyscypliny sportowej. Wielu studentów zawdzięcza mu umiejętność chodzenia w tym systemie. Studenci uniwersytetu uczestniczyli we wszystkich dotychczasowych rajdach.

Listopad - grudzień 2011

Listopad rozpoczęliśmy turystycznie . W sobotę 5 listopada zawitali do Wejherowa studenci Uniwersytetów Trzeciego Wieku ze Starogardu Gdańskiego, Malborka, Gdańska, Sopotu. Przyjechali, by zapoznać się w trakcie wyjazdu studyjnego z przyszłoroczną trasę rowerową „Szlakiem Dworów i Pałaców Północnych Kaszub” . Trasa długości 177 km została opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne „Ziemia Wejherowska”. http://www.dworypomorza.pl/

Nasze spotkanie rozpoczęliśmy od zwiedzania pałacu Przebendowskich i Keyserlingków, w którym obecnie mieści się Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubskiej – Pomorskiej. http://www.muzeum.wejherowo.pl/ . Zwiedzający, dzięki naszej studentce, przewodnikowi PTTK, p.Renacie Makile, zapoznali się z historią pałacu i działalnością muzeum.

Następny punkt wycieczki to pałac w Rekowie Górnym, należący (do 1945 r.) do rodu Muhncke (http://www.hotelwieniawa.tp2.pl/). Obecna właścicielka - pani Dorota Karnikowska -  oprowadziła nas po pałacu i przyległym parku, przedstawiła jego historią . Stamtąd pojechaliśmy do Rzucewa, gdzie znajduje się  zamek Jana III Sobieskiego. (http://www.zameksobieski.pl/). Zespół pałacowo - parkowy ma bogatą i bardzo długą historię, sięgającą 2000 roku p.n.e. Kolejny etap naszej wycieczki to Krokowa (gniazdo rodowe jednego z najstarszych szlacheckich rodów pomorskich),  a w niej  pałac , którego historię począwszy od XIII w. (http://www.zamekkrokowa.pl) przybliżyła p. Patrycja Szczerba . W trakcie zwiedzania mieliśmy okazję zobaczyć wiele interesujących eksponatów muzealnych. Oprócz muzeum na terenie pałacu znajduje się także Fundacja Europejskie Spotkania Kaszubskie Centrum Kultury Krokowa.

Z Krokowej przemieściliśmy się do  Prusewa, a konkretnie do  dworu  „Sześć dębów” (http://www.prusewo.pl/) , gdzie zaopiekował się nami pan Killian Filip. Także i tu poznaliśmy długą , sięgającą XIV wieku historię dworu. Z Prusewa pojechaliśmy do dworu w Bychowie (http://www.bychowo.pl/ ). Tutaj też historia zaczyna się w najdawniejszych czasach, bo już w  XIII wieku i ma nie mniej burzliwy charakter. Ostatnim o obiektem ,który mogliśmy obejrzeć , był XVIII- wieczny dworek w Salinie ( http://www.eholiday.pl/noclegi-lu0153.html#).

Brak czasu uniemożliwił nam dotarcie do Lisewa i Zwartowa.  Uczestnicy spotkania zgodnie stwierdzili, że należy zorganizować w przyszłym roku rajd rowerowy. Z racji długości trasy powinno się podzielić ją na krótsze odcinki. W ten sposób, co roku przemierzalibyśmy kolejne etapy. Akceptacja środowiska studenckiego umożliwiła nam wprowadzenie organizacji rajdu rowerowego do programu imprez turystyczno-rekreacyjnych „Wejherowska Wiosna 2012”. Nie tylko walory poznawcze były dużym plusem wycieczki, ale i  wspaniała okazja do zintegrowania studentów z wielu uniwersytetów. Tego typu działania będą kontynuowane w naszym uniwersytecie.

Dziękujemy Starostwu Powiatowemu w Wejherowie i Panu Tomaszowi Fopke, Prezesowi Stowarzyszenia Turystycznego „Ziemia Wejherowska”, za sfinansowanie wynajęcia autokaru. Poczyniona inwestycja będzie miała wpływ na promocję, tak trasy, jak i regionu. Początek miesiąca, to kolejne „Spotkanie z poezją” . Oprócz zajęć wynikających z planu semestralnego, odbył się wykład mgr Przemysława Staronia z psychologii – „Kreatywność sztuka twórczego życia” . Mgr Piotr Madejski zapoznał nas z  zagadnieniem „Niezwykłe właściwości rehabilitacji”.

Grudzień zaowocował także kolejnym spotkaniem z psychologiem i animatorem „Jogi śmiechu” mgr Jackiem Golańskim. Rozważaliśmy zagadnienie „Dlaczego liczby są tak ważne dla psychologów”. We współpracy z F5 konsulting odbyło się spotkanie z Powiatowym Rzecznikiem Konsumenta z Wejherowa oraz przedstawicielem policji z komendy w Gdyni. Spotkanie to dotyczyło kampanii edukacyjnej  „Bądź świadomym konsumentem 60+”

W harmonogramie zajęć znalazło się także kolejne (Mikołajkowe) „Spotkanie z poezją” . Tym razem zaproszenie przyjął Tadeusz Buraczewski. Warto dodać, że organizowane zajęcia  już na trwałe wpisały się w kalendarz imprez kulturalnych AZW.

Kolejni szczęśliwcy, którzy spotkali się z Mikołajami, to grupa nordicowców. W ten sposób połączyliśmy zabawę ze zdrowym trybem życia. Nordicowcy koniec roku świętowali marszem do miejscowości Młynki. Było ognisko, śpiewy, posiłek i wspólna zabawa.

Tak zakończyliśmy bieżący rok, patrząc z optymizmem na nadchodzący. Chyba można podsumować ten rok wypowiedzią Winstona Churchilla:

„Jestem optymistą. Bycie kimkolwiek innym, nie zdaje się być do czegokolwiek przydatne”

Styczeń - luty 2012

Z tym pozytywnym przesłaniem ,rozpoczęliśmy kolejny rok, w którym zmierzymy się z większą ilością zadań, mających na celu integrację studentów UTW naszego województwa.

W tym celu odbyło się spotkanie w Sopockim UTW, działającym przy Centrum Kształcenia Ustawicznego, przedstawicieli Sopotu, Malborka, Słupska ,Gdyni i Wejherowa. Z naszej strony przedstawiony został plan spotkań zatytułowanych „Wejherowska Wiosna 2012” . W cyklu tych spotkań odbędzie się III Rajd Nordic Walking im .Grzegorza Rożyńskiego , I Rajd rowerowy „Po dworach i pałacach północnych Kaszub” oraz spływ kajakowy rzeką Piaśnicą. Wejherowską Wiosnę organizować będziemy już trzeci raz, co oznacza, ze impreza ta już na stałe wpisała się w  kalendarz naszych wspólnych działań.

W styczniu pani mgr Agnieszka Sokalska przeprowadziła pilotażowy wykład z psychologii. Od nowego semestru w terminarzu zajęć pojawi się „Psychologia pozytywna – coaching”.

W tym miesiącu rozpoczęliśmy również nabór na II semestr roku akademickiego 2011/2012. Na wspólnym spotkaniu wszystkich studentów 13 lutego, rozpoczęliśmy kolejny semestr. Pojawili się nowi studenci, którym indeksy wręczył zastępca Prezydenta Miasta, pan Bogdan Tokłowicz (Honorowy Student naszego uniwersytetu), który docenił nasze działania , życzył owocnej pracy i wręczył upominek od władz miasta. Kolejnym ważnym wydarzeniem było nadanie Panu Jarosławowi Pergołowi - dyrektorowi Zakładu Usług Komunalnych -tytułu Honorowego Studenta UTW w Wejherowie. Rok temu, wręczając Mu śpiewnik studencki,  życzyliśmy, by nasza współpraca była „śpiewająca”. Tak też się stało! Honorowy tytuł jest dowodem naszej wdzięczności. Na pamiątkę wręczyliśmy płytę DVD z prezentacją pps, która ukazuje pracę ZUK w Wejherowie. Taką samą prezentację wręczyliśmy panu Bogdanowi Tokłowiczowi. Jest to trzecia i nie ostatnia prezentacja, którą tworzą studenci , zapisując elektronicznie ważne wydarzenia z życia uniwersytetu, historii miasta i wszystkiego tego, co ich fascynuje.

Marzec - maj 2012

12 marca to w historii Wejherowa bardzo ważny dzień. Tego dnia w 1945 roku wojska 2 Frontu Białoruskiego wraz z  1 Brygadą Pancerną im. ”Bohaterów Westerplatte” wyzwoliły miasto. W tym roku obchodzono 67 rocznicę wyzwolenia. Studenci upamiętnili to wydarzenie biorąc udział w imprezie sportowej pn. „I marsz Nordic Walking - 67 rocznica wyzwolenia Wejherowa”.

Zbliżająca się wiosna była sygnałem do rozpoczęcia przygotowań do trzeciej edycji turystycznych, a zarazem integracyjnych spotkań studentów Uniwersytetów Trzeciego Wieku woj. Pomorskiego, pod hasłem „Wejherowska Wiosna 2012”. W tym roku zaplanowano cztery spotkania:

  • III Rajd Nordic Walking im. Grzegorza Rożyńskiego,
  • Tour –„Kocham Wejherowo”,
  • I Rajd rowerowy szlakiem dworów i pałaców Północnych Kaszub,
  • Spływ kajakowy rzeką Piaśnicą.

Spotkania turystyczne odbywać się będą od 19 maja do 23 czerwca. Będzie to nasz wkład w obchody ustanowione uchwałą Senatu RP z dnia 1 lutego 2012 -  „ROK 2012 –ROKIEM UNIWERSYTETOW TRZECIEGO WIEKU” .  19 marca 2012 r. odbył się KONGRES UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU w WARSZAWIE, w którym uczestniczyła także nasza grupa. Kwiecień w tym roku, to miesiąc ferii wiosennych i świąt Wielkiej Nocy. Studentki malujące na szkle i porcelanie, pod kierunkiem prowadzącej zajęcia Joanny Cichockiej, wykonały pisanki na wydmuszkach strusich jaj.Były one upominkiem świątecznym dla osób aktywnie zaangażowanych w działania uniwersytetu. UTW z Malborka, z którym utrzymujemy od paru lat bardzo dobre kontakty, zaprosił 5 maja naszych studentów, a także studentów z Gdyni, Sopotu, Gdańska i Starogardu Gdańskiego na spotkanie integracyjne połączone ze zwiedzaniem zamku krzyżackiego i I Regionalnym Rajdem Nordic Walking. Kolejne spotkanie w tym miesiącu odbędzie się w Wejherowie, podczas otwarcia cyklu spotkań „Wejherowska Wiosna 2012” . Zgłosiło się łącznie ponad 300 osób z  dziewięciu UTW z woj. pomorskiego. Niezależnie od tego, UTW z Ustki i Gdańska, zorganizują wycieczki autokarowe /około 150 osób/ „Szlakiem dworów i pałaców Północnych Kaszub” .

19 maja

„Wejherowska Wiosna 2012” ruszyła. Rozpoczął ją III Rajd Nordic Walking im. Grzegorza Rożyńskiego. Patronat nad nim objął Prezes Polskiej Federacji Nordic Walking – Olgierd Bojke i JM Rektor Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku- prof. nadzw. dr hab. Waldemar Moska. Patronat medialny zapewnili TTM „Chopin”, wejherowo (24) info, TVK „Kaszuby”. Trasę rajdu przygotowała PFNW. Rajd prowadził trener PFNW Rafał Przyszlak. Na rajd przyjechali studenci z UTW Malbork, Pruszcz Gdański, Gdańsk, Sopot, Gdynia, Reda. Łącznie ponad 80 osób. Spotkanie otworzył z-ca Prezydenta Miasta - Bogdan Tokłowicz). Swą obecnością zaszczycił nas także p. Jolanta Rożyńska-dyrektor Wejherowskiego Centrum Kultury- oraz p. Jacek Thil - zastępca kierownika WKSPiT. Goście honorowi otrzymali koszulki z herbem miasta i z logo uniwersytetu. Po rozgrzewce „nordicowcy” wyruszyli na 5- km trasę. Po powrocie czekał na nich posiłek. Wszyscy otrzymali certyfikaty uczestnictwa, przypinki oraz materiały reklamujące miasto. Można było również skorzystać z okolicznościowej pieczątki. Dziękujemy za znaczące wsparcie, którego nam udzielił Urząd Miasta.

2 czerwca

Kolejne spotkanie studentów UTW naszego województwa „Tour – Kocham Wejherowo”. Zawitało do nas ponad 130 studentów z Pruszcza Gdańskiego, Gdańska, Gdyni, Słupska i Wejherowa. Gości w imieniu Prezydenta Miasta przywitał z-ca kierownika Wydziały Kultury Promocji i Turystyki - pan Jacek Thil . Przewodnicy z  naszego uniwersytetu (p. Renata Makiła i p. Jerzy Zalewski) pokazali i opowiedzieli o najważniejszych zabytkach miasta. Uczestnicy zwiedzili Ratusz , Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej i Kalwarię Wejherowską. Zakończenie spotkania odbyło się w bazie harcerskiej Cedron. Wspólny posiłek, pamiątkowa przypinka oraz materiały promocyjne były swoisty podsumowaniem spotkania. Ponadto każdy uniwersytet otrzymał dwie prezentacje : „Wejherowo na fotografii” oraz „Na ścieżkach Kalwarii Wejherowskiej”, wykonane przez studentkę naszego uniwersytetu - p. Cecylię Pankiewicz - Dmowską.

16 czerwca

16 czerwca pojawili się w Wejherowie studenci - rowerzyści biorący udział w  I rajdzie szlakiem dworów i pałaców Północnych Kaszub. Trasa prowadziła z Wejherowa do dworu w Lisewie http://www.lisewskidwor.pl. Została opracowana przez członków Wejherowskiego Towarzystwa Cyklistów - Tomasza Milewskiego i Annę Sochę. Oni również prowadzili 29 -osobową grupę rajdową. W Lisewie uczestników przyjął dyrektor- p. Jarosław Walczyk. Z Lisewa uczestnicy wrócili autokarem . W tym samym dniu pojawiła się 34 -osobowa grupa studentów z UTW Kościerzyna. Zwiedzali Wejherowo w ramach „Tour- kocham Wejherowo” . Obie grupy spotkały się na wspólnym posiłku i ognisku. Uczestnicy otrzymali przypinki i materiały promocyjne. Dziękujemy Zarządowi Starostwa Powiatowego w Wejherowie ze dofinansowanie rajdu rowerowego.

18 czerwca

18 czerwca w kawiarni „Insula Rest Cafe” odbyło spotkanie z wolontariuszami kończące rok akademicki. Wolontariusze z rąk zastępcy Prezydenta Miasta- p. Bogdana Tokłowicza otrzymali upominki książkowe sfinansowane przez Urząd Miasta. Roman Białas w imieniu Stowarzyszenia „Akademia Złotego Wieku” wręczył podziękowania wolontariuszom za pracę na rzecz studentów. Pan Bogdan Tokłowicz otrzymał podziękowanie za współpracę i wsparcie działań uniwersyteckich oraz „Słoneczniki” namalowane na szkle przez studentkę Jadwigę Dziubek.

23 czerwca

23 czerwca – to dzień ostatniej imprezy Wejherowskiej Wiosny  - spływ kajakowy rzeką Piaśnicą. Udział w niej wzięły „wilki morskie” z Malborka, Gdańska i Wejherowa. Armada szesnastu kajaków pokonywała malowniczą trasę od jeziora Żarnowieckiego do bałtyckiej plaży. Tak ,jak w poprzednich spotkaniach było ognisko, przypinki i materiały promocyjne. Wstępnie zaplanowaliśmy w następnym roku tygodniowy spływ kajakowy.

26 czerwca

26 czerwca odbyło się w bazie harcerskiej Cedron coroczne spotkanie przedwakacyjne. Jak zawsze łączyło nas ognisko, śpiew i zabawa.

30 czerwca

30 czerwca nordicowcy kończą rok akademicki marszem w Nadolu i rejsem statkiem po jeziorze Żarnowieckim. Czerwiec był miesiącem dużej aktywności studenckiej. Jest to powód do dumy i  do odrzucenia stereotypu , iż „starość” kojarzy się z  biernością.

Przed nami wakacje. Do zobaczenie w nowym roku akademickim!

Lipiec - październik 2012

W wakacje większość z nas wypoczywa. Nabieramy sił na nowy rok akademicki. Praca w uniwersytecie zwalnia tempo, ale nie zamiera. Przygotowujemy się do działań w nowym roku akademickim. Tworzymy nowy program- przedsięwzięcie kompleksowe, uwzględniające obszary i kierunki wsparcia, umożliwiające osiągnięcie celu głównego, jakim jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych. Pamiętamy nie tylko o sobie. Dowodem tego niech będzie podziękowanie i nagroda książkowa dla pani Stefani Morawskiej, pracownika Wydziału Kultury ,Spraw Społecznych, Promocji i Turystyki Urzędu Miasta Wejherowa ,za profesjonalizm w pracy.

Ponieważ rok 2012 jest Europejskim Rokiem Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej uczestniczyliśmy w:

  • w ogólnopolskiej konferencji( Łeba, 24-25 sierpnia)  pod hasłem „ Perspektywy rozwoju infrastruktury na rzecz edukacji i aktywności osób starszych – rola Uniwersytetów Trzeciego Wieku”
  • I Regionalnej Konferencji UTW Województwa Pomorskiego (Gdańsk-Gdynia,7–8 września) pod hasłem : „Aktywność – dewizą pomorskiego Seniora” . Jej organizatorem był  Gdański Uniwersytet Trzeciego Wieku. Na konferencję przybyli liderzy ponad 20 uniwersytetów działających w naszym województwie. Drugi dzień konferencji to integracyjne spotkanie studentów, przygotowane przez Gdyński Uniwersytet Trzeciego Wieku.
  • Ogólnopolskiej Konferencji „Współczesny regionalizm. Pomiędzy tradycją a  nowoczesnością”, która odbyła się12 - 15 września br. w zielonogórskim UTW, który obchodził jubileusz 20–lecia. Na konferencję przybyli przedstawiciele 114 UTW . Głównym celem konferencji była konsolidacja środowiska Uniwersytetów Trzeciego Wieku, wzmocnienie integracji i współpracy.

03 października uroczystym „Gaudeamus igitur” rozpoczęliśmy rok akademicki 2012/2013. Na rozpoczęcie przybył przedstawiciel władz miasta – p. Bogdan Tokłowicz - zastępca Prezydenta Miasta. Wśród gości zaproszonych byli także prof. nadzw. dr hab. Waldemar Moska –Rektor Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu, Olgierd Bojke - Prezes Polskiej Federacji Nordic Walking, Kierownik Oddziału ZUS w Wejherowie p. Justyna Rolka , p. Janina Frey - Dyrektor oddziału Banku PKO S.A oraz   p. Krzysztof Sokołowski - członek Rady Wojewódzkiej SLD. Nowi studenci otrzymali indeksy z rąk vice-prezydenta Bogdana Tokłowicza.  Prezes Polskiej Federacji Nordic Walking wręczył studentce Edycie Kos legitymację Przewodnika Nordic Walking uprawniającą do prowadzenie zajęć.  Pan B. Tokłowicz przekazał list gratulacyjny skierowany do studentów i członków stowarzyszenia od Prezydenta Miasta Wejherowa - Krzysztofa Hildebrandta.

Wykład inauguracyjny pt. „Sport czy rekreacja” wygłosił prof. nadzw. dr hab. Waldemar Moska. Hymn Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Wejherowie zakończył spotkanie. 5 października na zaproszenie Rektora AWFiS, prezes stowarzyszenia gościł na otwarciu roku akademickiego w  AWFiS.

Październik to finał Pucharu Polski i zarazem Pucharu Świata w Nordic Walking.                 6 października kolejny raz studenci startowali w zawodach. W na dystansie 10km udział wzięła Wiesława Rabas i zajęła 7 miejsce w swojej grupie wiekowej, a Edyta Kos- 6 miejsce. Eugeniusz Mleczak zajął 2 miejsce i 3 w punktacji generalnej . Na dystansie 5 km kolejny raz startowała Eugenia Dutkiewicz (15 miejsce) .Udział studentów w tak ważnych zawodach Nordic Walking świadczy o dużym zaangażowaniu w aktywne sportowe życie. https://plus.google.com/photos/102991056977454628111/albums/5796857622721736369?banner=pwa Dzień później (07.10) nordicowcy naszego uniwersytetu przeszli w Wejherowie trasę 5km opracowaną przez Klub Turystyczny „Wanoga”. Przed nami jeszcze IV Rajd Sołtysa organizowany przez naszego Przyjaciela, instruktora, Tadeusza Danilczyka, który krzewił Nordic Walking w uniwersytecie.

Październik-grudzień 2012

Z  IV Rajdu Sołtysa  pozostały  miłe  wspomnienia, które ogrzeją niejedną duszę w czasie  zimy.  Tadeusz, dziękujemy za  tak wspaniałą imprezę!

 Zajęcia na  uniwersytecie ruszyły pełną parą.  Chociaż do wiosny mamy sporo czasu, to powoli przygotowujemy się do  organizowania kolejnej „Wejherowskiej Wiosny 2013” .To będzie już czwarta edycja spotkań studentów UTW z naszego województwa.  Celem naszych działań jest konsolidacja środowiska studenckiego, wzajemne poznanie się oraz zapoznanie z kulturą i dziedzictwem  Północnych Kaszub.  Działania rozszerzyliśmy również na mieszkańców Wejherowa. Zaplanowaliśmy wykłady otwarte  z przedstawicielami różnych instytucji .                                                                    

  15 października odbył się wykład  przeprowadzony przez st. asp. Zenona Frankowskiego , kierownika sekcji operacyjno-szkoleniowej  Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie, na temat ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa w mieszkaniach i organizacji PSP.

  W listopadzie otworzyliśmy kawiarenkę studencką, gdzie   mogą spotykać się  wszyscy nasi studenci, aby  porozmawiać  w miłej atmosferze, dobrze się bawić się i nawiązać bliższe kontakty.                                                                                                                                                                 

29 listopada zostaliśmy zaproszeni  na uroczyste otwarcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Gniewinie. Zwiększająca się ilość uniwersytetów w naszym województwie pozawala  wierzyć, że nie będzie „białych plam”, a nasza grupa wiekowa znajdzie swoje miejsce w różnorodnych działaniach.  

 10 grudnia  dowiedzieliśmy się,  jak rozumieć stwierdzenie: „Bądź świadomym konsumentem.  Prawa i zagrożenia.” Był  to kolejny temat otwartego wykładu, przeprowadzonego przez    Panią Anną Dyakowską  - Powiatowego Rzecznika Konsumentów.                                     


Dziękujemy wszystkim za złożone życzenia Świąteczne i Noworoczne.  Nowy Rok to kolejne ambitne założenia. Niech mottem naszych tegorocznych działań staną się słowa  Bruno Ferrero:

"Wszystko co dajesz innym, dajesz sobie samemu."

                                                                                                                                                                     

Styczeń-marzec 2013

Kolejny rok, kolejne wyzwania stojące przed uniwersytetem.  Różnorodność  działań jest podstawą rozwoju.  Aktywni seniorzy poświęcający czas na swoje hobby, uczestnictwo w kulturze, podróżujący, uprawiający sport, korzystający z komputera i Internetu, oto nasz cel!

W styczniu w Muzeum Narodowym w Gdańsku oglądaliśmy wystawę:                                           „Dialog Mistrzów - Callot – Goya – Tiepolo

http://www.muzeum.narodowe.gda.pl/mod.php?dz=41&ss=&pg=1610                          

Kolejnym elementem spotkania z kulturą były chwile spędzone  ze znanym satyrykiem Tadeuszem Buraczewskim, który zapoznał nas ze swoimi  najnowszymi utworami  i zachęcił  do pisania różnych tekstów, którego punktem wyjścia  były cztery określenia.  Patrzymy na nasze pisanie z przymrużeniem oka, a efekty  naszych działań twórczych   nazwaliśmy  „wierszami kleconymi”. Szczytów poetyckich zapewne nie osiągniemy, ale  zaktywizowaliśmy neurony, przeciwstawiliśmy się stagnacji umysłowej i odkryliśmy nowe talenty.

W lutym odpoczywaliśmy i potwierdzaliśmy chęć uczestniczenia w zajęciach kolejnego semestru.

Od ub. roku przygotowywaliśmy się do przeprowadzenia ogólnopolskiej imprezy Nordic Walking dla wszystkich UTW - „I Marsz Nordic Walking studentów UTW 2013”. Będąc głównym organizatorem, zaprosiliśmy do współpracy  Polską Federację Nordic  Walking,  Akademię Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku oraz Urząd Miasta Wejherowo. Patronat nad marszem objęła  Minister Sportu i Turystyki- Joanna Mucha. Zaproszenia do udziału zostało wysłane do ponad 400 uniwersytetów. Studenci  18 maja 2013 przejdą 5 km trasy na swoim terenie. Ograniczy to znacznie koszty i kłopoty organizacyjne. Marsz  Nordic Walking, wszedł tak samo jak „Wejherowska Wiosna”   do stałego kalendarza imprez. Ważne są wartości intelektualne, ale w dalszym ciągu warto pamiętać o starej sentencji

anima sana in corpore sano”  („w zdrowym ciele- zdrowy duch”).

25 lutego odbył się kolejny wykład otwarty dla mieszkańców  miasta dotyczący spraw spadkowych. Tym razem w roli wykładowcy wystąpił  mecenas   Bogusław Gotkowicz.

26  lutego rozpoczęliśmy wśród mieszkańców miasta akcję promowania Nordic Walking. Zajęcia są bezpłatne i odbywać się będą raz w miesiącu.

8 marca wręczaliśmy indeksy nowym studentom w studenckiej kawiarence „Złoty Prometeusz”. Połączyliśmy to z obchodami Święta Kobiet                                                    

Platforma Usług Elektronicznych - to nowe wyzwanie w kontaktach z Zakładem Usług Społecznych. Dyrektor Inspektoratu ZUS w Wejherowie – p. Justyna Rolka wraz z pracownikami wprowadzała nas  w tajniki  korzystania z kont elektronicznych.                Przeprowadziła też wykład otwarty zatytułowany „Sprawdź swoją emeryturę”.

W tym semestrze w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem „Morena”  z Gdańska prowadzone będą zajęcia : „Europejski Rok Aktywności osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej na pomorskich Uniwersytetach Trzeciego Wieku”.

25 marca Komendant Straży Miejskiej w Wejherowie p. Zenon Hinca w kolejnym wykładzie otwartym  pt. „Straż Miejska w systemie bezpieczeństwa publicznego” przedstawił korzyści  dla mieszkańców płynące z istnienia takiej jednostki porządkowej.

26 marca  Teatr Muzyczny w Gdyni koncert „ Błogosławieni – pieśni gospel” .”Gospel to nie tylko muzyka. To dla wielu styl życia, sposób na poznanie siebie i otwarcie się na innych. Siła gospel ,której nie oprze się nikt.” Nasi studenci  mogli przekonać się o prawdziwości tych stwierdzeń, uczestnicząc w koncercie.

Kwiecień-czerwiec 2013

 

 Najbliższe trzy miesiące to okres zwiększonej aktywności uniwersytetu. Oprócz zaplanowanych działań wynikających  z harmonogramu  aktywnie uczestniczymy w wielu innych wydarzeniach.

 18-19 kwietnia   obchodziliśmy  jubileusz  5-lecia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Łowiczu.  Zapoznaliśmy się z działaniami uniwersytetu, poznaliśmy zabytki Łowicza. Otoczono nas opieką i życzliwością. Czuliśmy się jedną studencką rodziną . Szczególne podziękowania kierujemy do lidera uniwersytetu Pani Bożeny Wójt . Pamiętamy również o wszystkich studentach, z którymi   się spotkaliśmy.

27 kwietnia  miłośnicy opery mieli możliwość uczestniczyć w spektaklu operowym „Carmen”      G. Bizeta.  Przyzwyczajeni do tradycyjnej scenografii  z zaciekawieniem oglądaliśmy współczesną wersję.  Nie zmieniła ona w żaden sposób przyjemności  słuchania  muzyki i wokalnych interpretacji śpiewaków.

11 maja  IV Rajdem Nordic Walking im. Grzegorza Rożyńskiego  rozpoczęliśmy cykl czterech spotkań turystycznych dla studentów UTW woj. pomorskiego pod nazwą „Wejherowska Wiosna 2013”, służąca  propagowaniu zdrowego i aktywnego życia,   a także  poznawaniu się studentów z różnych uniwersytetów. Cieszy fakt,  że co roku pojawiają się nowe osoby oraz  stali bywalcy, uczestniczących w różnych spotkaniach. To  utwierdza nas w przekonaniu ,że pomysł wspólnego wędrowania  był właściwy.

Uniwersytet nasz jest  aktywny w promowaniu chodzenia  w systemie nordic  walking. Chcieliśmy chociaż przez krótki moment zespolić  wszystkich zainteresowanych nordicowców,  ze wszystkich UTW w kraju.  Niestety, problemy logistyczne i finansowe nie pozwalają na spotkanie wszystkich w jednym miejscu. Jedynym prostym rozwiązaniem było zorganizowanie  marszu  na terenie każdego z uniwersytetów, dlatego 18 maja o godz. 11.00 w całej Polsce odbył się   „I Marsz Nordic Walking Studentów UTW 2013”.

Do wspólnego działania  Stowarzyszenie „Akademia Złotego Wieku” – Uniwersytet Trzeciego Wieku w Wejherowie ( główny organizator) zaprosiło  jako  współorganizatorów :

Polską Fedreację Nordic Walking,

 Akademię Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku ,

Urząd Miasta Wejherowa.

Patronat nad całością marszu objęła Pani Joanna Mucha Minister Sportu i Turystyki .

Znaleźliśmy  ponad 400 adresów UTW  w całym kraju i do nich zostało wysłane zaproszenie. Efektem naszych działań był udział 62 uniwersytetów  oraz 1900 uczestników. Jak się okazało,  dzielą nas odległości, ale potrafimy się zjednoczyć we wspólnym działaniu.  To stanowi o sile studentów oraz uniwersytetów.

Kolejny „II Marsz Nordic Walking Studentów UTW 2014” odbędzie się  19 maja 2014 w Światowy Dzień Nordic Walking.  Jesteśmy przekonani, że więcej uniwersytetów a tym samym większa liczba uczestników weźmie w nim  udział.

24 maja -  „Kocham Wejherowo”  jest formą promowania Wejherowa wśród studentów naszego województwa. Dzięki takim spotkaniom, przyjeżdżający mają możliwość  poznania  historii miasta wraz z najważniejszymi obiektami  kultury materialnej.

To półrocze obfituje w kolejne jubileusze UTW.  Zostaliśmy zaproszeni w dniach  28-29 maja do UTW w Grodzisku Wielkopolskim na jubileusz  5-lecia. Kontakty nasze datują się od ubiegłego roku, gdy spotkaliśmy się na konferencji w Zielonej Górze.

W wiosennym semestrze współpracowaliśmy ze Stowarzyszeniem „Morena”. Oprócz ciekawych  i różnorodnych zajęć w trakcie semestru, odbyły się dwa wyjazdy do ośrodka stowarzyszenia      w Osówku. 5-6 czerwca podczas ostatniego  spotkania nawiązaliśmy  kontakty z młodymi wolontariuszami z Lęborka, reprezentującymi stowarzyszenie EDUQ,  oraz z wolontariuszką z Włoch. Ciekawe zajęcia pozwoliły konsolidować grupę i ukazać ukryte zdolności zarówno w decoupage,  jak i w planowaniu koncepcji działań. Zaprosiliśmy młodych wolontariuszy i zagranicznych gości na zakończenie roku akademickiego do bazy Cedron.

08 czerwca kolejny raz kajakowa armada płynęła rzeką Piaśnicą od jez. Żarnowieckiego do Bałtyku. Miłośnikom turystyki kajakowej towarzyszyła słoneczna pogoda i radosny nastrój. Spływ zakończono ogniskiem w Wierzchucinie. Impreza cieszy się dużym zainteresowaniem, czego dowodem  zgłoszenia  udziału w spływie już na  w przyszły rok.

13 czerwca  sopocki UTW, który znamy już od siedmiu lat,  zaprosił nas na jubileusz 10-lecia.

21 czerwca w Dworze Artusa  w  Gdańsku odbyła się Konferencja  „Gdańska debata o starości” zorganizowana przez Prezydenta Miasta Gdańska oraz Gdańską Radę ds. Seniorów. Kontynuacją konferencji było Ogólnopolskie Spotkanie Rad Seniorów zorganizowane przez Gdańską Radę ds. Seniorów i  Wrocławską Radą ds. Seniorów. Zaproszenie naszego uniwersytetu jest dowodem docenienia działań na rzecz seniorów.

Jesteśmy już po trzech spotkaniach Wejherowskiej Wiosny.  22 czerwca odbył się „II Rajd rowerowy szlakiem dworów i pałaców Północnych Kaszub” do Krokowej. Rajdem zakończyliśmy w tym roku „Wejherowską Wiosnę 2013”.

Dziękujemy za wsparcie finansowe „Wejherowskiej Wiosny 2013” Urzędowi Miasta Wejherowa oraz Zarządowi Starostwa Powiatowego w Wejherowie.

24 czerwca spotkaliśmy się ostatni raz w tym roku akademickim.  Spotkanie to jest nieformalnym zakończeniem roku.  Na spotkaniu gościliśmy wolontariuszy ze stowarzyszenie EDUQ z Lęborka  oraz wolontariuszy z Włoch i Hiszpanii. Uzgodniliśmy, że nasze kontakty będą kontynuowane. Są korzystne i rozwojowe dla każdej ze stron.

25 czerwca kawiarnia „Insula”, jak co roku gościła wolontariuszy naszego uniwersytetu. Dzięki finansowemu wsparciu Urzędu Miasta Wejherowa   wolontariusze otrzymali upominki książkowe.  Stowarzyszenie i uniwersytet otrzymało  list z podziękowaniami za pracę na rzecz seniorów podpisany przez Prezydenta Miasta Pana Krzysztofa Hildebrandta oraz Zastępcy Prezydenta Pana Bogdana Tokłowicza. Dopełnieniem  życzeń  była publikacja książkowa o Wejherowie z dawnych lat.

Wrzesień - Listopad 2013

Wrzesień.  Jeszcze miesiąc do rozpoczęcia roku akademickiego,  a już pracujemy. Rozpoczynamy  zapisy na nowy rok akademicki,  finalizujemy organizację zajęć w pierwszym semestrze.

Prezes  stowarzyszenia - Roman Białas- uczestniczył w dniach 26-27 września w II Regionalnej Konferencji UTW woj. pomorskiego ,w Malborku. Było to spotkanie liderów  odpowiedzialnych za prowadzenie UTW.  Na spotkaniu zaistniała możliwość nawiązania bliższych kontaktów, wymiany doświadczeń, uzgodnień we współdziałaniu jednoczącym brać studencką.

29 września, jak co roku uczestniczymy   w V Rajdzie Sołtysa,  organizowanym  przez Tadeusza Danilczyka - sołtysa wsi Gościcino. Jesteśmy uczestnikami tego   od samego ,początku wspaniałego rajdu.  Ciekawa  trasa i atmosfera są silnym bodźcem do corocznego uczestnictwa. Gratulujemy Tadeuszowi pomysłu i konsekwencji w działaniu.

01 października – start  nowego  roku  akademickiego. Wśród zaproszonych gości - zastępca Prezydenta Miasta Wejherowa - Bogdan Tokłowicz, Starosta  Wejherowski- Józef Reszke, Rektor Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu- prof. nadzw. dr hab. Waldemar Moska, dyrektor Wejherowskiego Centrum Kultury- Jolanta Rożyńska, Prezes Polskiej Federacji Nordic  Walking- Olgierd Bojke, Prezes Fundacji Ochrony i Promocji  Zabytków Pomorza „Pro turris”- Piotr Kalka. Zastępca Prezydenta Miasta Wejherowa wręczył nowym studentom indeksy. Wykład inauguracyjny na temat „Archeologia Ziem Polskich”   wygłosił Piotr Kalka.  Po zakończeniu części pierwszej otwarcia roku akademickiego uczestnicy  przeszli do parku miejskiego im. Aleksandra Majkowskiego. Tam uczestniczyli w zasadzeniu dwóch drzew. Pierwsze ,klon srebrzysty nazwane Nordic Walking, było dedykowane nieżyjącemu instruktorowi i wolontariuszowi uniwersytetu -  Grzegorzowi Rożyńskiemu. Drugie drzewo, tulipanowiec amerykański, nazwany „Prometeusz-” został  dedykowany uniwersytetowi, który rozpoczął szósty rok działalności. Przy drzewach postawiono tabliczki informacyjne. W ten sposób uniwersytet na trwałe wpisał się w krajobraz miasta i  uatrakcyjnił park miejski. Sadzenie drzew poprzez wsparcie finansowe umożliwili nam filantropi wspomagający działania uniwersytetu:  Wiesław Borowczak, Henryk Kanczkowski, Leszk Glaza, Roman Grzenkowicz.

„Istota dobroczynności mieści się  tylko w miłości, która  w niej znajduje swój wyraz”

                                                                                                  (KALLA RABBATI 3)

05 październik to kolejne (już tradycyjne) uczestnictwo studentów w finale Pucharu Polski w Nordic Walking.  

12 października rozpoczęliśmy w bazie harcerskiej „Cedron” rok turystyczny. W 2014 roku „Wejherowska Wiosna” obchodzić będzie swoje  pięciolecie. Zależy nam na tym,  by przyjeżdżający do nas studenci  UTW z całego województwa byli zadowoleni   z uczestnictwa i spotkań studenckich.

19 października  wspólnie z uczniami Gimnazjum nr 1 w Wejherowie wyruszyliśmy na  wycieczkę krajoznawczą  trasą: Tyłowo-jezioro Dobre –Piaśnica –Wejherowo.  Organizatorami wycieczki byli nauczyciele Tadeusz Ciapa i Tomasz Pawlikowski. 

Stałe zajęcia  w październiku zostały uzupełnione przez choreoterapię oraz wykład o terapiach relaksacji przeprowadzony przez panią Katarzyną  Januszkiewicz .

18 listopada przewodnik Jurek Zalewski oprowadzał nas po Gdyni.  Okazuje się, że choć sporo  wiemy  o tym mieście, zawsze znajdą się miejsca  zupełnie nam nieznane.    

20 listopada rozpoczęliśmy bezterminową akcję krwiodawstwa dla Cypriana Wielichnowskiego.  Z prośbą o pomoc dla niego zwrócił się do nas UTW z Nowej Rudy.  Uzyskaliśmy wsparcie z Klubu Honorowych dawców Krwi  i Centrum Krwiodawstwa z Wejherowa. Do akcji przyłączyły się media: TTM Chopin, TVK „Kaszuby”, Dziennik Bałtycki ( edycja Gryf Wejherowski) ,Nasze Miasto/wersja internetowa/ oraz Express Powiatu Wejherowskiego.  Plakaty o akcji, dzięki uprzejmości  dyrekcji Miejskiego Zakładu Komunikacji,  umieściliśmy na przystankach autobusowych.

Grudzień 2013


Miesiąc nauki, radości i wypoczynku. Podczas spotkania  w kawiarence „Złoty Prometeusz” złożyliśmy sobie życzenia świąteczne i noworoczne.  Stwierdziliśmy, że choć rok minął nam bardzo szybko, pozostało wspomnienie dotychczasowych atrakcji, co  jest najlepszym  antidotum na smutek wywołany przemijaniem. Czekamy na kolejny, jeszcze lepszy niż obecny rok, bo jak mówi tureckie przysłowie:  Dobre dni – to te, które mają nadejść”.

                                                                                                 

Styczeń – czerwiec 2014

Ferie zimowe, które także dotyczą studentów, obdarowały  nas szczodrze  śniegiem i mrozem. Była szansa na sanki, narty, łyżwy, a tym samym na  powrót do młodości, kiedy to  byliśmy pełnymi zwariowanych pomysłów i młodzieńczej werwy  uczniami.

W lutym rozpoczęliśmy kolejny semestr. Nowościami były zajęcia z psychologii oraz  literatury polskiej.

W ramach zajęć z archeologii pojechaliśmy zwiedzić Muzeum Archeologiczne w Gdańsku. Mieliśmy okazję zobaczyć wiele eksponatów, o których uczyliśmy się na zajęciach. W ten sposób połączyliśmy teorię z praktyką.

W kwietniu zostaliśmy zaproszenie  na obchody  10-lecia Słupskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Oczywiście, jak zwyczaj i serce  każe,  pomyśleliśmy o „urodzinowym” prezencie, jakim był obraz namalowany przez naszą studentkę  Jadwigę Dziubek. Z kolei słupski uniwersytet był  gościem naszych  spotkań  „Wejherowska Wiosna”. Informację o tym zamieszczono w broszurze  wydanej        z okazji jubileuszu 10 – lecia.

Kolejnym jubilatem z 10 –letnim stażem jest Gdański Uniwersytet Trzeciego Wieku.  Podobnie jak słupszczanie, studenci tego uniwersytetu są częstymi gośćmi w Wejherowie. „Solenizantom” wręczyliśmy  kolejny obraz, tym razem autorstwa Bogusławy Bach.

W tym roku po raz piąty organizowaliśmy turystyczne spotkania studentów UTW woj. pomorskiego „Wejherowska Wiosna”. Był nordic walking, zwiedzanie Wejherowa, kajaki i rowery.  Gdy dokonaliśmy podsumowania naszych spotkań, okazało się w ciągu pięciu lat gościliśmy  ponad 1000 uczestników.  Wśród nich są tacy, którzy przyjeżdżają co roku i biorą udział w dwóch lub trzech spotkaniach. Jest to dowodem na to, że takie spotkania mają sens, bo wychodzą naprzeciw  potrzebom studentów.

19 maja godz.11:00-  to termin rozpoczęcia II Marszu Nordic Walking studentów UTW 2014. Współorganizatorami marszu była Polska Federacja N W oraz Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku.  Patronat honorowy nad imprezą  objął Minister Pracy i Polityki Społecznej-   Waldemar Kosiniak – Kamysz. Cieszymy się, że w marszu udział wzięło więcej uniwersytetów i studentów niż w roku ubiegłym. Pozytywnym działaniem, wartym propagowania, było zaproszenie przez  UTW w Wysokiem Mazowieckim uniwersytetów z Ciechanowca, Kolna, Bielska Podlaskiego, Sokółki. Podobnie zareagował UTW w Trzebnicy, który  zaprosił do wspólnego marszu studentów  UTW "Atena" Oborniki Śl., UTW w Żmigrodzie. Po raz pierwszy w imprezie  wzięli udział studenci UTW z Niemenczyna  na Litwie.    Finalne wyniki marszu można sprawdzić na naszej stronie internetowej.

Rok 2014 to  wysyp jubileuszy  10 - lecia założenia uniwersytetów. W czerwcu  gościliśmy w Gdyńskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku. To kolejny uniwersytet, z którym mamy bardzo dobre kontakty. Jego studenci to  coroczni  uczestnicy  Wejherowskiej Wiosny, więc i ten jubileusz  postanowiliśmy uczcić  tradycyjnym już prezentem- obrazem autorstwa  Hanna Mleczak.  Podarowane obrazy są darem serca naszych studentów dla braci studenckiej  bliskich nam uniwersytetów.

18 czerwca aktywnie wspieraliśmy spotkanie integracyjno-edukacyjne  „Spotkajmy się w legendzie” organizowane przez  Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „PRZYSTANEK”.

21 czerwca  nordicowcy kończyli rok akademicki marszem w Wyspowie .

23 czerwca tradycyjne spotkanie wolontariuszy w kawiarni „Insula”. Wolontariusze trzymali dyplomy z podziękowaniami oraz książki . W tym roku, podobnie jak w poprzednim, upominki zostały sfinansowane z dotacji Urzędu Miasta Wejherowa. Pragniemy podziękować wszystkim instytucjom i filantropom, którzy wspomagają działania Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Wejherowie.

Dziękuję  wszystkim za rok pełen dobrych wrażeń, wspaniałych inicjatyw, za zaangażowanie i uśmiech.

Życzę udanych wakacji, nabrania sił do realizacji przyszłorocznych działań.                

Wierzę, jak  J.P.Sartre, że

 „Szczęściem jednego człowieka jest drugi człowiek”

                                                                                                                   

 

 

Październik - grudzień 2014

 

Nowy rok  akademicki , zgodnie z tradycją, rozpoczęliśmy pierwszego października.  Szybko  dostosowaliśmy się do  nowego  planu  zajęć. Rozgrzewką był „Move week”,  dzięki czemu rozruszaliśmy i ciało (na zajęciach wszak trenujemy  umysł!). Było nam  to potrzebne w związku z pojawieniem się nowych zajęć  z: biologii, socjologii, biblioterapii,  by nie zapomnieć o zdrowym odżywianiu .      

Żyjemy tu i teraz. Ciekawi nas co,  było znacznie wcześniej na naszych terenach. O wielu sprawach    dowiedzieliśmy się na zajęciach z archeologii i w czasie  zwiedzania  muzeum Archeologicznego w Gdańsku. By zgłębić  zagadnienie,  udaliśmy się do miejscowości Odry, gdzie znajdują się kręgi megalityczne ( co prawda nie  było  to Stonehenge, ale atmosfera podobna). Stamtąd pojechaliśmy   do Owidza. Tu z kolei  obejrzeliśmy  rekonstrukcję  dawnego grodu.  Wyjazd był zamknięciem tematu  historii i mieszkańcach tych terenów przed wiekami.                                                                                                           

Kontynuowaliśmy zwiedzanie Gdańska. Mieszkamy blisko i powinniśmy wiedzieć o Gdańsku bardzo dużo, ale ,jak się  okazuje,  wiedzę należy uzupełnić. Zwiedzaliśmy Ratusz Głównego Miasta,  znajdujący się na ul. Długiej, w ciągu  Drogi Królewskiej. Historia Ratusza jest długa, zaczyna się na początku XIV wieku. Teraz wiemy, że Ratusz to nie tylko budowla,  i  ale zamknięte w  przestrzeni wielu setek lat, życie.

Oliwa to kolejne miasto dużej aglomeracji trójmiejskiej. Pierwsze wzmianki pochodzą z XII wieku. Kiedyś  Oliwa była  wsią  klasztoru Cystersów. W 1874 uzyskała prawa miejskie, a w 1926 została przyłączona do Gdańska , jako dzielnica.  Pomimo chłodu obejrzeliśmy także park przy archikatedrze, gdzie mogliśmy podziwiać  wiele ciekawych gatunków drzew. Poznaliśmy historię archikatedry i wysłuchaliśmy koncertu organowego.

W ramach „Move week” odbył się „Bieg na sześć  łap” w OTOZ "Animals" - Przytulisko w Dąbrówce . Widząc dużą liczbę bezdomnych psów, postanowiliśmy  wesprzeć  ośrodek. Informacje o zbiórce rzeczy niezbędnych dla psów zamieściliśmy w lokalnych mediach. Pierwsza partia darów została przekazana na początku grudnia.  Pierwszymi  ofiarodawcami  spośród mieszkańców Wejherowa   byli : pani Stefania Morawska i pani Teresa Kościelniak oraz pan Grzegorz Michalski.

 Czas naszego  działania nie ma  określonego terminu, więc  będziemy zachęcać wszystkich do kontynuowania akcji przez cały rok . Wspólnie postanowiliśmy, że  studenci co miesiąc będą zbierać pieniądze, które przelejemy na konto schroniska.

    Tak  kończymy  rok 2014. Przed nami nowy rok, z kolejnymi wyzwaniami. Wierzymy, że słowa Karola Maya „Przyszłość jest jak książka, której jeszcze dotychczas nie czytaliśmy.”

  dobrym  mottem na ten nowy rok

Styczeń - czerwiec 2015


Rozpoczętą w ubiegłym roku akcję wspierania OTOZ  „Animals”  Przytulisko w Dąbrówce studenci  kontynuują z dużym zaangażowaniem.  Datki zbierane  co miesiąc są przekazywane    na konto schroniska.  Nie udał się, niestety,  drugi element wsparcia, jakim miały być spacery raz w miesiącu z psami. Byliśmy tylko raz, ale zamierzamy  powrócić  do pomysłu jesienią. Dla  naszego dobra  (dużo ruchu, świeże powietrze, piękno natury), jak i  naszych podopiecznych wyszczekujących radośnie  słowa znanej piosenki „Skaldów” :„ktoś mnie pokochał na  dobre i na złe””

Od początku roku, wraz z Fundacją „ Ziemia i ludzie”, realizowaliśmy projekt „Rok dla klimatu”. Do współpracy zaprosiliśmy uczniów  Gimnazjum nr 1 oraz Szkoły Ponadgimnazjalnej nr 2  w Wejherowie. Uczestnicy otrzymali „Dzienniczek działań dla Klimatu”. Przez sześć tygodni przyznawali sobie punkty za każdą czynność zapobiegającą zmianom klimatu. Dzięki temu mogli ocenić  stopień  swego zaangażowania , odejść od złych nawyków, a tym samym chronić klimat.  

               9 kwietnia uczestnicy projektu spotkali się na wykładzie pt. „O ociepleniu klimatu na chłodno”. Wykładowcą był  dr Witold Lenart z Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestnicy otrzymali materiały związane z ochroną klimatu wraz książką  „O ociepleniu klimatu na chłodno, w każdym wieku tworzymy klimat”, której  głównym autorem   i redaktorem  jest dr Witold Lenart. Efektem końcowym  projektu było posadzenie  w Parku Miejskim  im. A. Majkowskiego  trzech cyprysów nutkajskich  „Pendula”, które podarowali  właściciele firmy „Flora” – pp. Marzena i Dariusz Roszmanowie. Każdy krzew  ma symbolizować  trzech  głównych partnerów projektu. Wspornik tablicy upamiętniającej projekt, ofiarował nam p. Mieczysław Noga - Kowalstwo artystyczne.

Nie zapomnieliśmy o wycieczkach do Trójmiasta. Zwiedzaliśmy Muzeum Marynarki Wojennej oraz Muzeum Miasta Gdyni. Dotarliśmy również do Muzeum Obrony Wybrzeża  i do fokarium  na Helu.   W ramach zajęć z biologii zwiedzaliśmy Muzeum Inkluzji w Bursztynie,  znajdujące  się na terenie Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego. Natomiast na  Wydziale Prawa  zajrzeliśmy  do  Muzeum Kryminalistyki, gdzie mogliśmy m.in.  zobaczyć szubienicę, na której w 1987 wykonano  ostatni w Polsce wyrok śmierci,  czy też  ekspozycje dotyczące największych tragedii, przy jakich pracowali pomorscy policjanci i prokuratorzy , np.  zawalenie się w wyniku eksplozji gazu w 1995 r. wieżowca w Gdańsku. Była to niezwykle emocjonująca  wycieczka.

W kwietniu ekipa strzelecka odwiedziła Grodziski Uniwersytet Trzeciego Wieku. Otrzymaliśmy zaproszenie do wzięcia udziału w zawodach strzeleckich studentów UTW. Dobra atmosfera, nawiązane liczne kontakty są zapowiedzią kolejnego spotkania w przyszłym roku. 

Maj  i czerwiec - to miesiące, w których od sześciu lat odbywają się ważne wydarzenia turystyczne i sportowe,  tj. „Wejherowska Wiosna”. Uniwersytet nasz organizuje je dla braci studenckiej naszego województwa. Warto wspomnieć, że  od trzech lat jesteśmy głównym organizatorem Marszu Nordic Walking Studentów UTW.

9 maja odbył się  III Marsz  Nordic Walking Studentów UTW 2015. Patronat honorowy      nad marszem objął już po raz drugi   Minister Pracy i Polityki Społecznej  - Władysław Kosiniak – Kamysz. Współorganizatorami są:  Polska Federacja Nordic Walking oraz Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku.  Wyniki marszu są dostępne na naszej stronie internetowej.

16 maja gościliśmy na VI Rajdzie Nordic Walking im. Grzegorza Rożyńskiego ponad 90 studentów z Gdyni, Gdańska, Malborka, Starogardu Gdańskiego ,Krokowej. Rajd prowadził Prezes Polskiej Federacji Nordic walking - Olgierd Bojke.

30 maja  110 studentów z Malborka, Gdańska i  Chojnic brało udział w IV Tour – „Kocham Wejherowo”. Uczestnicy zapoznali się z historią i zabytkami miasta. Dwie grupy zwiedzających prowadzili przewodnicy PTTK, a zarazem wolontariusze :  Renata Makiła oraz  Jerzy Zalewski. Dziękujemy  p. Tomaszowi Fopke - dyrektorowi Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko – Pomorskiej,  za bezpłatne udostępnienie muzeum zwiedzającym. Rajd nordicowski oraz Tour –„Kocham Wejherowo”  to również spotkanie w bazie harcerskiej Cedron, a wraz z nim rozkosze dla ciała  (smakowanie wojskowej  grochówki,  pieczenie kiełbas)  i dla ducha  (śpiewy, gry, zabawa).  Studenci otrzymali okolicznościowe przypinki oraz certyfikaty uczestnictwa. Okazało się, czym pochwalili się  uczestnicy, posiada  przypinki z poprzednich lat,  z różnych spotkań. Jest to dowód popularności Wejherowskiej Wiosny. Obie imprezy zostały zorganizowane dzięki  wsparciu  finansowemu   Urzędu  Miasta Wejherowa.

6 czerwca. Ostatnie z turystycznych spotkań Wejherowskiej Wiosny 2015 – IV Spływ kajakowy rzeką Piaśnicą. Flotylla 11 kajaków przepłynęła od Jeziora Żarnowieckiego do plaży w Dębkach.  Dla wielu uczestników był to pierwszy w życiu kontakt z kajakowaniem. Spływ  wsparło  finansowo  Starostwo Powiatowe w Wejherowie.

Zajęcia w tym roku zakończyliśmy w połowie czerwca.  15 czerwca w  kawiarni  „Insula Rest Art Cafe” odbyło się spotkanie z wolontariuszami, którzy  otrzymali wraz  z podziękowaniami oraz dyplomami książki sfinansowane przez Urząd Miasta Wejherowo.

 Dziękujemy filantropom, którzy wspomagają działania Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Wejherowie.

Życzę przyjemnych wakacji. Wierzę, że  w nowym roku akademickim wypoczęci, pełni sił i nowych pomysłów zaangażujemy  się w  kolejne działania  naszej Akademii. Niech przyświecają nam słowa H.Forda:  „Spotkać się to początek; zgodzić się to postęp; pracować razem to sukces”.

 

Październik - grudzień 2015

 

1 października inauguracją rozpoczęliśmy kolejny rok akademicki!

6-8 października braliśmy udział w konferencji  zorganizowanej przez Fundację Ziemia
 i Ludzie oraz w  warsztatach dla przedstawicieli UTW  - „Senior liderem lokalnych inicjatyw obywatelskich na rzecz ochrony środowiska”.
Fundacja Ziemia i Ludzie zaprosiła nasz uniwersytet  do wzięcia udziału w projekcie: „Mam prawo wiedzieć i działać”. Do współpracy międzypokoleniowej zaprosiliśmy młodzież z  Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 oraz Gimnazjum nr 1 z Bolszewa. Przedstawicielami szkół byli nauczyciele: Pani Joanna Romanowska
 i Pan Dawid Kaczmarek. Wspólnie zainicjujemy sekcję Edukacji Obywatelskiej. Z Urzędem Gminy Wejherowo będziemy realizować projekt: „Drzewo Życia”. Od 1 stycznia 2016 zamieszkały
na terenie Gminy Wejherowo  rodzic  nowo narodzonego dziecka będzie mógł posadzić
na wyznaczonym terenie Drzewo Życia swojego potomka. Przy nim Urząd Gminy postawi tabliczkę informacyjną z podstawowymi  danymi  dziecka. Do współpracy przyłączyła się firma „Flora” Państwa Marzeny i Dariusza Roszman z Bolszewa. Projekt jest bezterminowy. Celem projektu jest zwiększenie dbałości o zieleń i działań proekologicznych. Projekt został zaakceptowany przez Urząd Gminy Wejherowo.

 

09 listopada zorganizowaliśmy dla uczniów w/w szkół oraz studentów warsztaty dotyczące bioróżnorodności, w której żyjemy. Warsztaty odbyły się w sali wykładowej naszego uniwersytetu. Uczestnikami byli uczniowie z Gimnazjum nr 1 w  Wejherowie i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie oraz studenci uniwersytetu. Zajęcia prowadzili magistranci Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego,Panie  Joanna Starba i Iwona Skorowska. Uczestnicy zapoznali się z wpływem różnorodności biologicznej świata zwierząt i roślin na nasze życie i odwrotnie. W warsztatach brało udział ponad 40 osób.

 

24 listopada odbył się wykład pt: "Bioróżnorodność to także my” przeprowadzony przez

 Panią Ewelinę Kurach, edukatora ekologicznego, eksperta przyrodniczego,  współpracownika Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku, członka Grupy Badawczej Ptaków Wodnych KULING, współpracownika Stacji Ornitologicznej MiIZ PAN. Temat dotyczył świata zwierząt a w szczególności ptaków. Uczestnicy spotkania otrzymali książki i  gadżety dotyczące bioróżnorodności, przekazane przez Fundację Ziemia i Ludzie.

Tym samym tym roku zakończyliśmy realizację dwóch projektów, realizowanych   we współpracy
z Fundacją Ziemia i Ludzie – „Rok dla klimatu” i „Bioróżnorodność to także my”.

W Gdyni zostało otwarte „Muzeum Emigracji”. Pojechaliśmy, by poznać  , jak wyglądała  emigracja
 w okresie przedwojennym,  a także wcześniej.  Była to wycieczka do przeszłości . W muzeum wykorzystano nowoczesne środki audio-wizualne do zaprezentowania tematu emigracji.  Odpowiednia ilość informacji  przy obiektach muzealnych, pozwalała nawet na zwiedzanie bez przewodnika.  Zdjęcia ukazały historię emigracji z ziem polskich  ludzi poszukujących lepszego życia, wolności.

28 listopada, żegnając jesień, przespacerowaliśmy się brzegiem morza z Orłowa do Gdyni. Wędrówki mają  kilka zalet, m.in.   poznawanie czegoś nowego, czego dowodem  są ci, którzy jeszcze nigdy nie  wędrowali  obok orłowskiego klifu. Mogliśmy także pooddychać  świeżym powietrzem, którego tak mało w mieście. Wspólne zainteresowania scalają grupę pasjonatów wędrówek, co zwiększa szansę  wzajemnego poznania. I to chyba największy atut wspólnych wypraw!

Dziękujemy wszystkim za złożone życzenia Świąteczne i Noworoczne.  Nowy Rok to kolejne ambitne założenia, wyzwania, dlatego proponuję, by przyświecały nam słowa  J. W. Goethego:

Jeśli możesz coś zrobić lub marzysz, że mógłbyś to zrobić, zabierz się za to.

Odwaga ma w sobie moc geniuszu.

Marzec - czerwiec 2016

 

Pojawienie się nowego studenta Ryszarda Lipowskiego zaowocowało zawiązaniem  grupy bowlingowej. Dla niektórych uczestników było to pierwsze spotkanie z bowlingową kulą i techniką rzutu.  Z tygodnia na tydzień poprawiają się wyniki na torze. Bowling stał się pasją, tak samo jak zapoczątkowane przez Kazimierza Lewandowskiego spotkania ping-ponga. Dzięki takim inicjatywom studenckim pojawiła się kolejna grupa „sportowców”.  W ten sposób zwiększyła się oferta zajęć  ruchowych. 

Oczywiście, nie zapominamy o pieszych wycieczkach. Jesienią szliśmy z Orłowa do Gdyni. Kolejna wycieczka to Mechelinki nad zatoką Pucką. Inicjatorką wycieczek jest Ewa Fobke, która także przedstawia ciekawe pomysły w  grupie rękodzieła. Nie pozostaje nic innego, jak podziękować  Ewie, Ryszardowi, Kazikowi za ciekawe pomysły, uatrakcyjnianie  naszych wspólnych  zajęć. Mechelinki rozbudziły chęć podróżowania i zwiedzania.
Kolejnym miejscem wędrówki był ośrodek wypoczynkowy  Zawiaty  (http://www.zawiaty.com/ ) . Kierownictwo ośrodka przyjęło nas bardzo gościnnie. Dzięki wsparciu Ryszarda Lipowskiego - byłego pracownika ośrodka – uzyskaliśmy w trakcie pobytu  obietnicę promocyjnych cen, dlatego  już  zaplanowaliśmy nasz  przyjazd  do „Zawiatów” na Wielkie Wrześniowe Grzybobranie. Oceniając pobyt, możemy jednogłośnie stwierdzić,  że spędziliśmy przyjemnie cały dzień.

6 maja przebywaliśmy w Malborku na zaproszenie tamtejszego uniwersytetu. Łączą nas bliskie i przyjacielskie  więzy od 2008 roku. Tak długi okres współpracy dogłębnie i bardzo rzetelnie zweryfikował relacje partnerskie między naszymi uniwersytetami. Są fundamentem bardzo dobrej współpracy z jak najlepszymi prognozami na przyszłość. Zwiedzaliśmy miasto, zamek krzyżacki i braliśmy  udział w V Regionalnym Rajdzie Nordic Walking.

Koniec pierwszego i początek drugiego semestru wiąże się z przygotowaniami do dwóch największych wydarzeń:  Wejherowskiej Wiosny i  Marszu Nordic Walking Studentów UTW.  Zaproszenia na VIII Wejherowską Wiosnę otrzymały wszystkie UTW woj. pomorskiego, z kolei  zaproszenia do  udziału w  IV Marszu Nordic Walking Studentów UTW 2017 wysłaliśmy do 554 UTW w kraju i zagranicą.

Zaproszenie na Wejherowską Wiosnę  - VII Rajd Nordic Walking im. Grzegorza Rożyńskiego, V Tour  Kocham Wejherowo, V Spływ rzeką Piaśnicą  -   przyjęły i wzięły udział uniwersytety z : Malborka, Chojnic, Pruszcza Gdańskiego, Gdańska, Gdyni, Krokowej, Lęborka, Wejherowa. Rajd Nordic Walking odbywa się pod patronatem Polskiej Fedearcji Nodic Walking oraz Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. Prowadził go prezes federacji Olgierd Bojke przy współudziale  instruktorów: Jerzego Ogłodzińskiego i Tadeusza Danilczyka. Łącznie w imprezie  uczestniczyło około 190 studentów. Wielu uczestników  to już weterani poprzednich edycji. Wejherowska Wiosna jest okazją do ponownych spotkań, nawiązywania nowych i podtrzymywania starych  kontaktów. Wspólne ognisko, pieczona kiełbasa, grochówka, śpiew i  gry, a przede wszystkim pasja  jednoczą studencką rodzinę.

IV Marsz Nodic Walking Studentów UTW 2017 powoli, lecz systematycznie rozwija się. Zwiększyła się liczba uczestniczących uniwersytetów, a tym samym uczestników. Marsz został wpisany do stałego programu działań  coraz większej liczby uniwersytetów, które  zapraszają się i łączą w marszu.
 Do marszu zapraszane są  również lokalne organizacje i władze samorządowe. Pozytywne opinie
o uniwersytetach stają się faktem. Wyniki marszu znajdują się na stronie internetowej uniwersytetu.

Czerwiec to koniec roku, lecz nie koniec działalności uniwersytetu. Latem trwają przygotowania do rozpoczęcia nowego roku akademickiego z ciekawym programem, dającym studentom więcej satysfakcji, stymulującym inicjatywę.

Przyjemnych wakacji i do zobaczenia w październiku. 

Aby osiągnąć wspaniałe rzeczy, musimy marzyć tak dobrze, jak działać.

                                                              ( Anatole France)                                

         

Październik 2016 - czerwiec 2017


03.10.2016 – rozpoczynamy kolejny rok akademicki . Obecnością swoją w tym dniu zaszczycili nas : Pan Bogdan Tokłowicz- przewodniczący Rady Miasta Wejherowa, Honorowy Student  naszego uniwersytetu oraz Pan Hubert Zenon Skrzypczak – polski bokser, medalista olimpijski, mistrz
 i wicemistrz Europy.  Studenci z najdłuższym stażem uniwersyteckim otrzymali  książkę „Seniorze, trzymaj formę ! 2” z dedykacją pana Skrzypczaka.  W książce znajduje się wywiad z tym olimpijskim medalistą.

Nasi studenci lubią zwiedzać  znane i nieznane miejsca, dlatego jak co roku odwiedziliśmy Gdańsk, po którym oprowadzał nas  przewodnik-  Jurek Zalewski. Każda kolejna wizyta to nowe wiadomości o historii Gdańska.  Poszerzaliśmy je, zwiedzając Muzeum Archeologiczne, Piwnicę Romańską, fundamenty pierwszego kościoła romańskiego św. Mikołaja . W tych miejscach towarzyszył nam znawca najdawniejszej historii Gdańska-  archeolog-  Piotr Kalka. Wiadomości uzyskane wcześniej  na zajęciach mogliśmy  teraz zweryfikować, słuchając opowieści p.Kalki, jak i  oglądając  artefakty odkryte podczas badań archeologicznych.

Pozyskiwanie wiedzy nie ogranicza możliwości  spotkań studenckich, jakie mają  miejsce
w kawiarence „Złoty Prometeusz”.  Studenci mają możliwość oglądania filmów, brania udziału
w konkursach i innych formach zabaw, czego dowodem  uroczyste pożegnanie karnawału czy też tzw. Tłusty czwartek. Siłą sprawczą  w kawiarence  jest pełen energii i dobrych pomysłów Ryszard Lipowski. Dzięki niemu studenci  także obejrzeli operę Cyganeria ( La Bohème) – Giacomo Pucciniego.  Liczna grupa uprawiająca bowling  to również zasługa Ryszarda Lipowskiego.

Uczymy się, zwiedzamy, bawimy, ale nie zapominamy o ciągłej poprawie aktywności  fizycznej. Od stycznia  przemierzamy  spacerując  brzegiem morza,  leśnymi traktami czy uliczkami nadmorskich  miejscowości,   kosę półwyspu helskiego. Kolejne miejsca docelowe  naszych wypadów   to rejon Białogóry, Dębek i Lubiatowa.

Pod koniec kwietnia braliśmy udział w zawodach strzeleckich w Grodzisku Wielkopolskim, 
na zaproszenie tamtejszego uniwersytetu. 

Maj i czerwiec  łączy się ze sportem i turystyką.  6 maja braliśmy udział w V Marszu Nordic Walking Studentów UTW 2017. Patronat ogólnopolski  nad marszem objął Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa Pan Bogdan Tokłowicz .  Oprócz materiałów promocyjnych uczestnicy marszu otrzymali „Piosenka Marszu Nordic Walking”, którego autorem (tekstu, muzyki)  oraz wykonawcą jest pan Łukasz Majewski.  Realizacja tego przedsięwzięcia była możliwa dzięki wsparciu finansowemu, jakiego nam  udzielił Pan Bogdan Tokłowicz. 

Kolejnym spotkaniem studentów UTW naszego województwa  była już IX Wejherowska Wiosna 2017. W VI Tour – Kocham Wejherowo uczestniczyli  studenci z Malborka oraz z Gryfic /woj. zachodniopomorskie/ .  Odbył się również VIII Rajd Nordic Walking im. Grzegorza Rożyńskiego. Gościliśmy studentów z Gdańska, Gdyni, Lęborka. Finałem Wejherowskiej Wiosny  był spływ kajakowy rzeką Piaśnicą. W tym roku płynęli ( niektórzy już kolejny raz) studenci  z Gdańska, Gdyni, Lęborka i Wejherowa.

Bardzo dobra współpraca, trwająca  juz od 10 lat, między nami a   U3A w Malborku zaowocowała naszą obecnością na zakończeniu ich roku akademickiego.

10 czerwca zawitaliśmy  do Chojnic. Tamtejszy uniwersytet, uczestnik dwóch imprez Tour-Kocham Wejherowo,  zorganizował I Tour Kocham Chojnice. Przeniesienie koncepcji na inny grunt jest dowodem  docenienia naszego pomysłu. Pobyt był bardzo miły i atrakcyjny.

Ostatnim przejawem naszej  aktywnością przed wakacjami był wyjazd na szkolenie pt. „Mam prawo wiedzieć i działać” zorganizowane przez Fundację „Ziemia i ludzie”.

Spotkamy się w październiku, mając na uwadze wypowiedź Benjamina Franklina, który podkreśla, że :

Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski.

                                                                                                

Październik - Grudzień 2017

 

Nowy rok akademicki 2017/2018  seniorzy zainaugurowali 4października . Ten rok akademicki dla naszego uniwersytetu będzie szczególny. Przygotowujemy się do obchodów 10 lat istnienia UTW
w Wejherowie. Uroczystego otwarcia, po wysłuchaniu hymnu Gaudeamus igitur,  dokonał  Roman Białas. Następnie minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego pod koniec września wolontariusza UTW- Mateusza Odynieckiego. Kolejna część spotkania przebiegała w sympatycznej i prawdziwie rodzinnej atmosferze, przy kawie, herbacie i smacznym cieście. Przedstawiony został program działania
na najbliższe miesiące.

W październiku gościliśmy studentów UTW z Pelplina. Z przewodnikiem PTTK  Jerzym Zalewskim wolontariuszem naszego uniwersytetu zwiedzili  Wejherowo i zapoznali się historią miasta.
Do zwiedzenia Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko Pomorskiej  zaprosił dyrektor Pan  Tomasz Fopke. UTW z Pelplina jest kolejnym z wielu uniwersytetów, które na nasze zaproszenie zwiedzały Wejherowo. Nie jest też ostatnim.

Tak jak my zapraszamy do siebie, tak nas zapraszają  inne uniwersytety. Propozycję przyjazdu do Tczewa złożył na tamtejszy uniwersytet. Zwiedziliśmy Fabrykę Sztuk, będącą Centrum Wystawienniczo-Regionalnym Dolnej Wisły w Tczewie. Jednym z jej  zadań  jest propagowanie historii i tradycji Tczewa oraz regionu kociewskiego. W Fabryce Sztuk obejrzeliśmy wystawę obrazującą historię miasta   od momentu  przyłączenia go do Polski  30 stycznia 1920. Zwiedziliśmy Muzeum Wisły będące  oddziałem Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku. Spacer po Tczewie połączony z obejrzenie zabytkowych budowli zakończył naszą wizytę.

Tradycją uniwersytetu są piesze wycieczki brzegiem morza. W listopadzie odbyły się dwie wycieczki. Miejscem ich rozpoczęcia był Sopot.  Raz wędrowaliśmy do Orłowa, drugi raz  do Gdańska Jelitkowa. Kolejne wycieczki odbędą się w nowy roku na półwyspie Helskim.

W dzień św. Andrzeja  zorganizowaliśmy spotkanie studenckie  połączone – zgodnie z tradycją-  
z laniem wosku. Byliśmy ciekawi, co nam przyniesie przyszłość. Wodzirejem spotkania był Ryszard Lipowski.

Spotkaniem przedświątecznym, na którym życzyliśmy sobie nawzajem wszystkiego, co może być dla nas najlepsze, zakończyliśmy rok 2017

Styczeń - Czerwiec 2018


Dobra pogoda pozwoliła na rozpoczęcie  marszu „Brzegiem Półwyspu Helskiego”. To już kolejna edycja marszu. Wędrujemy od miejscowości do miejscowości, zapoznając się z historią, ekologią zwiedzanych miejsc. Pierwsza trasa biegła z Władysławowa do Chałup. Pomimo zimna spotkaliśmy na plaży we Władysławowie  miłośników zimowych kąpieli  -Władysławowskie Morsy.

              Ponieważ styczeń jest okresem  karnawału,  zabawę  zorganizował  dla nas animator wszystkich  spotkań kulturalno-rozrywkowych-  Ryszard Lipowski . 

Nasz projekt „Senior wspiera naturę” realizowany we współpracy z Fundacją Ziemia i Ludzie
w projekcie „Mam prawo wiedzieć i działać” uzyskał wyróżnienie.

Koniec pierwszego semestru i rozpoczęcie drugiego to dalszy ciąg marszu brzegiem morza. Kolejna trasa biegła z Chałup do Kuźnicy, a następnie z Kuźnicy do Jastarni.

              Kawiarenka „Złoty Prometeusz” jest miejscem spotkań, rozmów a także realizacji różnych potrzeb kulturalnych. Student Henryk Malinowski  zrealizował programy:  „ Ewa Demarczyk  - Czarny anioł polskiej piosenki”  oraz „Złote przeboje muzyki rozrywkowej naszych młodych lat”.  Pomysł spodobał się studentom i będzie kontynuowany.

W styczniu rozpoczęliśmy realizację VI Marszu Nordic Walking Studentów UTW 2018. Patronem Honorowym ponownie został Pan Bogdan Tokłowicz , będący przewodniczącym Rady Miasta  i Honorowym Studentem naszego uniwersytetu. Napływają zgłoszenia od uczestników.
W tym roku akces zgłosili seniorzy z Czech. Potwierdzili seniorzy z Austrii, Białorusi i Litwy.

Braliśmy udział w spotkaniu z prof. Tadeuszem Jastrzębskim, autorem książki
" Ikonografia marynistyczna w sztuce sakralnej na Pomorzu". Kontakt  pana prof. z prezesem naszego Stowarzyszenia-  Romanem Białasem- umożliwił nawiązanie współpracy z Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej. Efektem współpracy jest  II wydanie wspomnianej książki. Współpraca Pana prof. z naszym uniwersytetem zaowocowała również licznymi spotkaniami w UTW  województwa pomorskiego oraz zachodniopomorskiego.

Studenci zainteresowani aktywnością fizyczną biorą udział  kilka razy w tygodniu
w ćwiczeniach prowadzonych profesjonalnie w Olimp Resert & Spa.

Choczewo - miejscowość na terenie naszego powiatu,  w której powstał kolejny UTW.

 4 kwietnia reprezentacja naszego uniwersytetu gościła na oficjalnym otwarciu, które odbyło się w Wejherowskim Centrum Kultury. Współpraca z koordynatorem uniwersytetu Panem Piotrem Zarzecznym rozwija się bardzo dobrze.

Artur Schopenhauer podobno powiedział: „Choć zdrowie nie jest na pewno wszystkim,
to bez zdrowia wszystko jest niczym”. Biorąc  pod uwagę tę maksymę, 5 kwietnia zaprosiliśmy na seminarium edukacyjno- informacyjne dla Pań 50+ dotyczące profilaktyki zdrowotnej raka piersi oraz badań wykrywających nowotwór piersi
 Panią mgr Maję Bukowską, Specjalistę Zdrowia Publicznego ze Stowarzyszenia Moja Mammografia .

13 kwietnia Panowie Maciej Szawel, reprezentujący firmę turystyczną neo Szavel Travel, zapoznał studentów oraz przedstawicieli innych organizacji  z propozycją spędzenia wakacji w Grecji  na Rivierze Olimpijskiej. Uczestników spotkania poczęstowano greckimi produktami regionalnymi. Są już pierwsi chętni na spędzenie wakacji w Grecji. Dziesięć lat temu nie doszedł do skutku planowany wyjazd do tej kolebki kultury europejskiej, ale
w końcu udało się cel osiągnąć.  Od dwóch lat wyjazdy realizujemy. Lepiej późno niż wcale. Będziemy rozwijać grecki temat. Do współpracy zaprosiliśmy dr Mieczysława  Wojeckiego- miłośnika Grecji, szanowanego w całej Polsce specjalistę od mniejszości greckiej w Polsce. Jest znanym i lubianym wykładowcą akademickim, geografem, regionalistą, pilotem wycieczek. Grecję przejechał na rowerze  (ponad 1.700 km). W tym kraju też trzy razy zdobył najwyższą górę w masywie Olimpu - Mitikas (2.917 m npm).

21 kwietnia kolejny raz zostaliśmy zaproszeni przez Grodziskie Stowarzyszenie UTW
w Grodzisku Wielkopolskim na V Turniej   Strzelecki  dla  UTW  w  Wielkopolsce.   Nagroda główna to  Puchar   Burmistrza   Grodziska Wielkopolskiego. Zaproszenie do odwiedzenia Grodziska Wielkopolskiego i wzięcia udziału w zawodach  od Burmistrza Miasta - Pana
Henryka Szymańskiego- otrzymał  Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa, a zarazem honorowy członek naszego UTW Pan Bogdan Tokłowicz. Nawiązanie kontaktu może być początkiem konstruktywnej współpracy pomiędzy miastami.  Turniej strzelecki umożliwia nawiązanie bliższych kontaktów z wielkopolskimi uniwersytetami. Oprócz strzelania łączy nas ogólnopolski marsz nordic walking studentów UTW. Bardzo cenimy wieloletnią współpracę, gdyż jako jedyny uniwersytet  spoza województwa wielkopolskiego, oprócz  UTW Malbork, jesteśmy zapraszani na to spotkanie.

Maj -  jeden z bardziej pracowitych miesięcy w uniwersytecie. Szósty  rok organizujemy Marsz Nordic Walking Studentów UTW  w całej Polsce. Biorą w nim udział seniorzy z  Litwy, Białorusi, Austrii. W tym roku przyłączyli się seniorzy z Czech. Od 10 lat spotykamy się ze studentami  UTW z naszego województwa na rajdzie nordic walking, na zwiedzaniu Wejherowa, spływie kajakowym i rajdzie rowerowym. W ciągu 10 lat gościliśmy ponad 2000 studentów. W roku bieżącym zorganizowaliśmy IX Rajd Nordic Walking im. Grzegorza Rożyńskiego. Spotkali się seniorzy z Malborka, Gdyni, Lęborka, Pruszcza Gdańskiego. Łącznie ponad 80 osób. Trasa prowadziła z Bazy Harcerskiej Cedron przez Kalwarię Wejherowską.  Na zakończenie, jak co roku  ognisko, wojskowa grochówka ,pieczenie kiełbasy nad ogniskiem. Uczestnicy otrzymali certyfikaty uczestnictwa oraz przypinki  rajdu.  W grupie ponad 70% to  wielokrotni uczestnicy rajdu. Najlepszy dowód jakości naszych działań.

Zawirowania pogodowe uniemożliwiły nam zakończenie wycieczek w kwietniu na Półwyspie Helskim. Ruszyliśmy 2 czerwca z Jastarni do Juraty. Tydzień później – 9 czerwca zaprosiliśmy studentów UTW  z Malborka na zwiedzanie Helu z przewodnikiem. Obejrzeliśmy Muzeum Obrony Wybrzeża ,latarnię morską, zabytkowe chaty kaszubskie. Szliśmy promenadą prowadzącą tuż nad brzegiem morza, do „czubka” helskiego cypla, aż z trzech stron oblanego morzem.

Rok akademicki zakończyliśmy 15 czerwca. 

16 czerwca byliśmy z wizytą w Choczewie na zamknięciu roku akademickiego tamtejszego uniwersytetu. W ramach współpracy  umożliwiliśmy zaproszenie zespołu „Relax” z Kozienic,
by uświetnił swoim występem uroczystość.

20 czerwca kawiarnia „Insula”, jak co roku gościła wolontariuszy naszego uniwersytetu. Dzięki finansowemu wsparciu Urzędu Miasta Wejherowa   wolontariusze otrzymali upominki książkowe.  Stowarzyszenie i uniwersytet otrzymało  podziękowaniami za pracę na rzecz seniorów
 od Przewodniczącego Rady Miasta  - Pana Bogdana Tokłowicza.

Dziękuje wszystkim , którzy angażowali  się i wspomagali działania uniwersytetu. Ponownie spotkamy się rozpoczynając nowy rok akademicki  8 października.

 

Los wie czasem dobrze, kogo z kim zetknąć

choćby po to żeby to spotkanie stało się dla nas olśnieniem.

                                          Julia Hartwig

Październik 2018 - Czerwiec 2019

Wakacje minęły. 08 października zaczęliśmy  kolejny  22 semestr zajęć  na uniwersytecie.  Rozpoczęcie zostało powiązane z 10- leciem istnienia uniwersytetu (17.03.2008).  W ciągu  tych lat prowadziliśmy różnorodne zajęcia.  Wspomagała nas w tym i wspomaga w dalszym ciągu  grupa wolontariuszy. Znaleźliśmy filantropijne wsparcie finansowe wśród firm i osób fizycznych.  W tym dniu grupa filantropów oraz wolontariuszy  otrzymała dyplomy uznania, obrazy namalowane przez studentki grupy malarskiej oraz  monety X-lecia  uniwersytetu.  Monety zostały wręczone również studentkom z grupy malarskiej za bezinteresowne przekazywanie swoich prac.  Podarowane obrazy wiszą w wielu uniwersytetach w Polsce. Monetą X-lecia   został również uhonorowany student Ryszard Lipowski za  duże zaangażowanie w prace uniwersytetu. Szczególne podziękowanie za okazywaną pomoc skierowaliśmy do Pani Jolanty Rożyńskiej - Dyrektor Wejherowskiego Centrum Kultury . Dzięki inicjatywie Pani Dyrektor  Nordic Walking  na stałe zagościł na uniwersytecie. Mogliśmy także liczyć na wsparcie  Pana Bogdana Tokłowicza - wiceprezydenta oraz Przewodniczącego Rady Miasta, a przede wszystkim Honorowego Studenta uniwersytetu.

Bratnie uniwersytety , z którymi wiąże nas długoletnia współpraca,  reprezentowali: Agnieszka Stopa - Prezes  Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Grodzisku Wielkopolskim oraz Teresa Żelazo - koordynator Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Malborka.

 Podobnie jak w czasie obchodów pięciolecia, tak i teraz,  chcąc uczcić  dziesięć lat życia uniwersytetu, zasadziliśmy w Parku Miejskim jesion wyniosły „Pendula”. W geście podziękowania wszystkim wolontariuszom  współpracującym  z nami w ciągu dziesięciu lat posadziliśmy kasztanowiec czerwony „Briotti”. Jest to również nasz wkład  działania proekologiczne.

Dwa dni później studenci udali się na  zwiedzanie Torunia. Przewodnikiem był wolontariusz Piotr Kalka, absolwent UMK w Toruniu, prowadzący na uniwersytecie zajęcia z archeologii.

  Wiosną 2018, będąc na turnieju strzeleckim w Grodzisku Wielkopolskim, organizowanym przez tamtejszy UTW, nawiązaliśmy kontakt ze studentami z Leszna uprawiającymi grę –boccia. Nawiązaliśmy  kontakt z Integracyjnym Klubem Sortowym START, z sekcją boccia.
W ten sposób oprócz bowlingu pojawiła się nowa dyscyplina sportowa, którą możemy uprawiać. Dla zwiększenia relaksacji  prowadzona były zajęcia z muzykoterapii. Jak co roku,
w Andrzejki laliśmy wosk, by sprawdzić co nas czeka.  

W styczniu ruszyliśmy ponownie na  piesze wycieczki bałtycką plażą. Zakończyły one  semestr.

Od lutego rozpoczęliśmy przygotowania do VII Marszu Nordic Walking Studentów UTW 2019 oraz do X Rajdu Nordic Walking im. Grzegorza Rożyńskiego Studentów UTW woj. Pomorskiego. Przedstawiciel naszego uniwersytetu został  zaproszony przez  Jarosława Wałęsę, posła do Parlamentu Europejskiego, do Brukseli. Efektem spotkania było objęcie  przez  Pana J. Wałęsę patronatem  honorowym  obu imprez nordicowskich   oraz deklaracja Jego obecności na VII Marszu Nordic Walking Studentów UTW 2019 w Wejherowie.

Jak co roku braliśmy udział w VI Turnieju  Strzeleckim  o Puchar Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego dla UTW w Wielkopolsce. 

W zawodach boccia organizowanych przez IKS START nasi studenci zdobywali  miejsca pucharowe.

W maju przeprowadziliśmy dwa spotkania nordicowskie. W obu imprezach brało udział ponad 200 studentów z 9 uniwersytetów.   Imprezy zakończyły ten rok akademicki.

 

Jedyne co wiemy o przyszłości to to, że będzie inna. (Peter Drucker)

Przyszłość należy do tych, którzy przygotowują się do niej dziś. (Malcom X)