Grupa filantropów na rzecz UTW w Wejherowie


2018 r.
Roman Grzenkowicz ALMARES SP z O. O.
Lech Stanisław Baranowski BALEXMETAL SP z O. O.
Wiesław Borowczak BOR – HYD
Anna Danilo-Wosek
Bogdan Tokłowicz Honorowy Student UTW w Wejherowie

2017 r.
Roman Grzenkowicz ALMARES SP z O. O.
Lech Stanisław Baranowski BALEXMETAL SP z O. O.
Wiesław Borowczak BOR – HYD
Anna Danilo-Wosek
Bogdan Tokłowicz Honorowy Student UTW w Wejherowie

2016 r.
Roman Grzenkowicz ALMARES SP z O. O.
Lech Stanisław Baranowski BALEXMETAL SP z O. O.
Wiesław Borowczak BOR – HYD

2015 r.
Wiesław Borowczak BOR – HYD
Mieczysław Noga Kowalstwo artystyczne
Lech Stanisław Baranowski BALEXMETAL SP z O. O.
Roman Grzenkowicz ALMARES SP z O. O.
Marzena i Dariusz Roszman Flora

2014 r.
Wiesław Borowczak BOR – HYD
Henryk Kanczkowski Telewizja Kablowa Wejherowo
Roman Grzenkowicz ALMARES
Lech Stanisław Baranowski BALEX METAL SP z O. O.

2013 r.
Wiesław Borowczak BOR – HYD
Henryk Kanczkowski Telewizja Kablowa Wejherowo
Leszek Glaza Rotor