Witamy na stronie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Wejherowie w pierwszym semestrze jego działalności, który powstał po rozwiązaniu przez część wolontariuszy i słuchaczy współpracy z WUTW. Cieszymy się, że dzięki kilku osobom, o których można przeczytać na stronach naszej kroniki, udało się w Wejherowie przy poparciu v-ce Starosty, Grzegorza Gaszty i Pani Hanny Janiak, Inspektora Wydziału Kultury i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Wejherowie,powołać do życia niezależną od innych organizacji strukturę, która poprowadzi działalność dydaktyczną i relaksacyjną dla pokolenia 55+ z Wejherowa i jego okolic.

Działać będziemy w oparciu o zasady sformułowane przed laty dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku we Francji, w Tuluzie, bo to tam właśnie w 1973 roku po raz pierwszy padła ta nazwa dla placówki dydaktycznej utworzonej dla osób starszych. W niedługim czasie na terenie Europy i poza nią zaczęły powstawać podobne organizacje, przyjmując tę samą nazwę, która funkcjonuje w wielu krajach, w tym także i w Polsce.

W naszym kraju pierwszy UTW powstał w Warszawie w roku 1975. Rodzime UTW działają w dwóch typach:

Dostrzegając przemiany społeczne, obyczajowe, techniczne i technologiczne, chcemy, by zajęcia w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Wejherowie przyczyniły się do aktywności i zaangażowania osób, które nie są już aktywne zawodowo, ale poprzez udział w: wykładach, lektoratach, kołach zainteresowań, wycieczkach krajoznawczych i turystycznych oraz wyjazdach do teatrów, kin, muzeów mogły zdobywać nową wiedzę, lepiej orientować się w zmieniającej się rzeczywistości, uczestniczyć na równi z pozostałą częścią społeczeństwa w życiu kulturalnym miasta i regionu, podtrzymywać więzi społeczne i towarzyskie, co przyczynia się do podniesienia jakości życia i poziomu zdrowotnego tej grupy społecznej.

Jeśli zatem chcesz doświadczyć tego, na co dotąd nie było czasu, a przy okazji poznać nowych ludzi, ich pasje i zainteresowania, mieć kontakt z wolontariuszami reprezentującymi wszystkie pokolenia, zawody, zainteresowania oraz ze swymi rówieśnikami, poznaj naszą dotychczasową działalność, instytucje i osoby wspierające oraz aktualną ofertę edukacyjną . Zapraszamy, zachęcamy, proponujemy: przyjdź do nas, podziel się swą pasją, czerp od innych, bo warto.